Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS vill synas mer

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 18:35 CEST

Vid Dyslexiförbundet FMLS kongress i Västerås den 23-24 oktober antogs en ambitiös verksamhetsplan för de kommande tre åren. Förbundet vill synas mer utåt genom att driva en aktiv intressepolitik. På agendan står en nationell norm för utredning av läs- och skrivsvårigheter och diagnostisering. Som det är nu finns ingen samordning eller standard att falla tillbaka på.
Förbundet vill även att man tittar på möjligheten att screena (testa) alla barn tidigt i skolan.
Läromedlen och hjälpmedlen måste bli fler och bättre i skolan.
Lärarutbildningen måste bli bättre och förbundet har ambitionen att fortbilda minst 6.000 lärare kommande kongressperiod i läs-, skriv- och räknesvårigheter. En förutsättning är dock att man får behålla utbildningsdepartementets stöd till verksamheten Skrivknuten.

Till de organisatoriska frågorna hör att utveckla ungdomsverksamheten i förbundet och att årligen genomföra Dyslexivecka runt om i landet.
Att rekrytera fler medlemmar och att utveckla en toppmodern hemsida med mycket videomaterial.

På den Dysleximässa som arrangerades i anslutning till kongressen deltog 50 utställare, fyrtio föreläsare och cirka 2000 besökare under två dagar.
- En succé tycker alla inblandade – utställare, föreläsare och besökare, säger ”mässgeneralen” Eva Wiklander på Skrivknuten.

En ny nationell handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi lanserades på Dysleximässan.
Den blir ett mycket värdefullt redskap för positiv förändring de kommande åren, säger förbundsordförande Bengt-Erik Johansson.

Kongressen valde slutligen en ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren (se bild)

Bildtext:
Den nya förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet FMLS. Från vänster i översta raden: Fredrik Lönneborg Umeå, Hans Petersson Uppsala, Bengt-Erik Johansson förbundsordförande Ljusdal. Mellersta raden: Erling Nylén Hylte Halland, Anette Gren Falun, Catrine Forsnabba Göteborg. Nedre raden: Ann Byrhult-Pålsson Åhus, Lisbeth Flodman Eskilstuna, Ewa Svärling Umeå och Eva Westerlund Haninge. Foto: Eva Hedberg.