Länsförsäkringar

Dystert för hushållen trots goda förutsättningar för återhämtning

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 09:00 CEST

Hushållen har bidragit till att hålla liv i ekonomin. Framtidsutsikterna på kort sikt ser dock sämre ut då arbetslösheten har börjat stiga och finanspolitiken läggs om i en mer restriktiv riktning. Samtidigt ger minskad osäkerhet och ökad riskvillighet bland företagen förutsättningar för ekonomisk återhämtning. Det dröjer dock till nästa år innan ekonomierna har fått ett starkare fotfäste och centralbankerna börjar höja räntorna igen.

– Korträntorna kan sänkas ytterligare något på kort sikt men långräntorna har antagligen redan nått botten. Risken för snabbt stigande räntor begränsas av att efterfrågeläget fortfarande är relativt svagt och att inflationshotet är litet. Ett svenskt medlemskap i EMU begränsar dessutom långränteuppgången ytterligare i Sverige, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Tillväxtförutsättningarna är fortfarande bäst i USA. Det är här som efterfrågan tar fart först. EMU-området släpar fortfarande efter och Japan lider alltjämt av deflation. Centralbankerna har sänkt räntorna för att motverka en djupare konjunktursvacka. I USA har centralbanken troligen sänkt färdigt i denna konjunkturcykel, men man tvekar förmodligen inte inför att sänka räntan ytterligare om inte tillväxten tar fart. Några räntehöjningar kommer vi inte att få se förrän fler och tydligare bevis finns på att den ekonomiska återhämtningen tagit fart.

– Eftersom efterfrågeläget i EMU-området är svagare än i USA finns det skäl för den europeiska centralbanken, ECB, att ytterligare sänka räntan under sommaren i ett försök att få igång efterfrågan. I takt med att finanspolitiken nu läggs om i en mer restriktiv riktning och industrin fortsätter att kämpa i motvind finns det även anledning även för Riksbanken att sänka räntan ytterligare under sommaren, säger Marie Giertz.

Länsförsäkringars prognos för den svenska BNP-tillväxten är 1,5 procent för år 2003 och 2,5 procent för år 2004. Prognoserna finns med som bilaga till denna pressinformation.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Giertz, Chefekonom Länsförsäkringar 08-588 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se 073-964 419 68

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82

Länsförsäkringars prognoser

Prognos för BNP-tillväxten:

2003
2004

USA 2,1
3,5

Japan 0,6
0,9

EMU 1,0
2,0

Sverige 1,5
2,5

Global 2,3
3,5


Finansiella prognoser:

14 maj 2003
12-månaders utsikt

Fed funds (USA) 1,25
2,00

Refi rate (EMU) 2,00
2,75

Reporäntan (Sve) 3,50
3,75

10 år USA 3,55
5,00

10 år Tyskland 3,88
4,60

10 år Sverige 4,39
4,85

Spread Sv-Ty 0,51
0,25

EUR/USD 1,15
1,05

SEK/EUR 9,17
8,80

TCW 127,64
127,00


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.