Sveriges Kommuner och Landsting

Dystra prognoser möts med satsningar i vårbudgeten

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 14:43 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting uppskattar att regeringen nu aviserar extra resurser till välfärdens kärna. Förbundet välkomnar också att beskedet om extra pengar för 2011 och 2012 kommer redan nu.

Vårpropositionen, som presenteras i dag, innehåller ett tillfälligt tillskott till kommunsektorn på 7 miljarder 2010. 2011 och 2012 ersätts detta med ökade statsbidrag på 5 miljarder.

-Det är bra att regeringen nu ger tillskott till sektorn i en tid då konjunkturen ställer stora krav på kommunernas och landstingens ekonomi, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Särskilt välkommet är det att tillskotten är generella och att beskeden kommer tidigt, så att kommuner och landsting får rimliga förutsättningar att planera sin ekonomi.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser också positivt på att regeringen nu satsar på att ytterligare stärka arbetsmarknadspolitiken.

-Att människor har arbete är grundläggande för våra medlemmars skatteintäkter. Att undvika en bestående arbetslöshet innebär också på sikt minskade kostnader för kommunernas försörjningsstöd.

Regeringen är mycket dyster i sin prognos av den ekonomiska utvecklingen. Enligt beräkningarna i vårpropositionen, kommer skatteunderlaget endast att öka med 0,6 procent per år under 2010 och 2011.

För mer information: Stefan Ackerby, tf chefekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 77 28, mobil: 070-319 77 28, e-post:stefan.ackerby@skl.se