Edda Manga

DYSTURBANCE - CLANDESTINO TALKS PROGRAM SLÄPPS UT!

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2015 22:35 CEST

Globaliseringen framträder som ett nätverk av urbana centra. Avståndet i tid och form krymper mellan världens metropoler och börsmarknader – Tokyo, New York, London, Beijing, New Delhi, Rio de Janeiro – där den globala tillväxtcentrerade regimen visar sitt välstånd i välövervakade, multifunktionella och genomdesignade byggnader.

Den globala staden producerar frenetiskt rena ytor utformade för köpstarka konsumenter – fashionabla caféer och butiker, reklampelare och gigantiska teveskärmar. Den spottar ur sig en aldrig sinande ström av livsstilar och idealiserade konsumtionsmönster.

Arbetet med att hålla ytorna rena från obehöriga människor och företeelser pågår ständigt. Individualiserade bänkar som omöjliggör hemlösas sömn, avskräckande stadsplanering som är avsedd att hålla tiggare borta, vakter som misshandlar ensamkommande flykingbarn, ständigt närvarande övervakningskameror, privatisering av offentliga väggar och torg. En mängd mekanismer som håller den globala stadens scen fri från de globala klyftornas misär.

Dysturbance är avbrott i den globala stadens välordnade och "fredliga" tillstånd. Det är ingripanden i ordningens själva grammatik som verkar störande, larmande, upphävande och till och med omstörtande genom att införa perspektivskiften. Om avant-gard konsten använde störning som estetisk kategori för att destabilisera konstverkets integritet och ge upphov till förnyelse innebär dysturbance dystopiska störningar i det urbana rummet som söker destabilisera globala ordningar.

DYSTURBANCE – CLANDESTINO TALKS FREDAG 5 JUNI & LÖRDAG 6 JUNI | SMEDJAN

Temat för årets Clandestino Talks är Dysturbance – avbrott i den globala stadens välordnade och ”fredliga” tillstånd. Inom ramen för Clandestino Festival kommer ämnet att angripas både i form av samtal och som konstnärliga aktioner. Nedan hittar du hela programmet. Klicka på respektive namn för mer information.

PR0GRAM FREDAG 5 JUNI 17:30-19:00

Vi vet att kriget pågår ute i världen och vi vet om misären som de globala klyftorna skapar, men vi tvingas sällan konfronteras med det i vår vardag. Det blir abstrakt. Konst/aktivism utforskar olika sätt att bryta in i vardagens "normalitet".

RASHID MUSA: "DU HAR 28 SEKUNDER ATT LÄMNA DETTA TORG"

Rashid Musa är en svensk aktivist, bloggare och ordförande för Sveriges Unga Muslimer. Han var med och utformade en iscensättning av bombningarna i Gaza på Medborgarplatsen 9/8 2014. Aktionen avbröt Stockholmsvardagen genom att standardmeddelandet om imminent bombning som IDF använt sig av i Gaza strömmade ut från högtalare. Efter några minuter hördes explosioner och människor som fanns på plats började falla till marken.

På Clandestino Talks berättar han om aktionen och effekterna av att Medborgarplatsen under några minuter förvandlades till måltavla för flyganfall.

#DYSTURB/PIERRE TERDJMAN: "BILDJOURNALISTIKENS MAKT"

#Dysturb grundades av Pierre Terdjman tillsammans med Benjamin Girette och är ett nätverk av huvudsakligen fotojournalister som vill tillgängliggöra fotojournalistiska bilder genom att ockupera urbana rum. #Dysturb är öppet för deltagare som följer dessa ramar: en publicistisk linje fri från kommersiella intressen, som undviker skadegörelse till exempel genom att använda vattenlösligt lim och som respekterar de yngstas känslighet genom att endast exponera innehåll som är passande för alla åldrar.

Pierre Terdjman är fotograf och började sin karriär på den israeliska vänstertidningen Haaretz. 2007 flyttade han tillbaka till Frankrike för att ansluta sig till Gamma agency. Han har fotograferat våldet efter valet i Kenya, konflikten mellan Ryssland och Georgien, Frankrikes verksamhet i Afghanistan, Haiti efter jordbävningen, den "Arabiska våren" i Tunisien och Egypten, kampen mot Gaddafi i Libyen och den israeliska drömmens fall i ett långtidsprojekt kallat "La La Land". Han har vunnit flera utmärkelser och hans fotografier publiceras i bland annat Paris Match, GQ och The New York Times Magazine.

På Clandestino Talks kommer Pierre att berätta om #dysturb och sitt eget arbete. Under natten mellan den 5 och 6 juni kommer dessutom en av #dysturbs interventioner som fotogerilla att äga rum någonstans i Göteborg. Superhemligt, men höll ögonen öppna....

CECILIA PARSBERG: STREET-SCREENING

Cecilia Parsberg är konstnär bosatt i Stockholm som för närvarande arbetar med ett omfattande doktorandprojekt om giveri och tiggeri.

Videoinstallationen ”Givandets kör och Tiggandets kör” samlar ett tiotal kvinnor och män som annars tigger på gatan, och en lika stor grupp som brukar ge när de möter tiggande. De sjunger eller ropar ordlöst. Verket har tidigare utförts på olika platser runt om i landet. På Clandestino kommer det att ske i form av en street-screening på en gata som faktiskt heter "Allmänna vägen" nära Stigbergstorget. Verket som varar i ca 8 minuter kommer att visas natten mellan 5 och 6 juni från klockan 01:00 till 02:15.

PR0GRAM LÖRDAG 6 JUNI 11-16

Tvångsförflyttning, undanträngning, uppstädning. Lördagens session undersöker de mer eller mindre våldsamma interventioner som samtidens stadsplanering utför och det ständiga motståndet som uppstår.

MAXINE CHIONH: "INTERVENTION I RUM"

Maxine Chionh är en konstnär född i Singapore och bosatt och verksam i Göteborg. Teman som representation, undanträngning (displacement) och förlust är centrala i hennes arbete. Hon jobbar ofta med dessa frågor genom teckning och bruk av upphittade bilder. Hon är utbildad vid University of Huddersfield i Storbritannien, där hon tog kandidatexamen i fri konst och fick utmärkelsen First Class Honours degree. Hon har också studerat engelsk litteratur och lingvistik vid National University of Singapore.

Under Clandestino Festival kommer Maxine att visa en platsspecifik installation på Smedjan, en särpräglad byggnad som används både som en smeds arbetsplats och ett ställe för konserter. Hennes installation är processbaserad; hon kommer att restaurera och ta isär rummets golv, väggar och tak samtidigt, för att både dölja och exponera de underliggande lagren. Hennes verk är en undersökning av vad det innebär för någon att träda in i en existerande plats och utföra en onaturlig intervention i dess rum.

RICHARD WIDERBERG OCH BARRIE SUTCLIFFE: "ELECTROMAGNETIC ECOLOGY"

Barrie Sutcliffe är en konstnär född i Kanada och bosatt i Göteborg som spelar elektronisk musik både ensam och i ensemblen. Han fokuserar erfarenhet och sinnesintryck. Teknikens utveckling och användning för att kontrollera människor och samhällen spelar en central roll i Barries arbete. Richard Widerberg är en Göteborgsbaserad musiker och ljudkonstnär. I sitt arbete undersöker han relationen mellan kropp, rum och tid i relation till det förflutna och nuet. Både Richard och Barrie koordinera The Harmony Group tillsammans med Valter Nordqvist på konstplattformen Skogen.

På Clandestino Talks kommer Barrie och Richard att utföra installationen Electromagnetic Ecology, som med ljud från lokala radiostationer och ett kaotisk feedback-system remixar tillåtna media med de osynliga och reglerade vågor vi omges av. Störningar av radiofrekvenser på radioapparater installerade på Smedjan kommer att aktiveras av publiken genom sina rörelser. På det sätter kommer radiosändningarnas ensidighet att omtolkas och göra ett avbrott i det vanliga sättet att använda etern. Electromagnetic Ecology är en installation som är specifikt gjord för Clandestino festival.

SAMIRA ARIADAD "EVENTSTADEN OCH DESS BEHOV AV UPPSTÄDNING"

Samira Ariadad är frilansskribent, aktivist och del av redaktionskollektivet Brand. Hon är snart aktuell som föreläsare på kursen Critical Habitats som startar i höst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. På Clandestino Talks kommer hon att diskutera hur staden byggs alltmer efter estetiska måttstockar och som ”event-attraktion” för turister istället för att tillgodose befolkningens behov, samt den uppstädning av störande element på stadsbilden man vill sälja in, och försöka ge exempel på motståndsstrategier mot denna uppstädning.

SARA WESTIN: "STADENS NEUROS"

Oavsett om man ser den samtida västerländska staden som en produkt av modernistisk stadsplanering och arkitektur – med dess betoning på visuell ordning och harmonisk form, eller om man ser den som en konsekvens av den nuvarande politiska ekonomins ångestdrivna försök att dölja kapitalismens störande verklighet bakom en fantasi om balanserad ordning, är en sak säker: det urbana rummet är både till form och innehåll objekt för mänsklig planering – det vill säga neurotiskt tänkande/handlande. I sin presentation bygger Sara Westin på insikter från sin bok The Paradoxes of Planning (orig titel Planerat, alltför planerat) samt geografen Japhy Wilsons tolkning av nyliberalismen som neurotisk besatthet.

Sara Westin bor i Stockholm och är forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Förutom stadsmässigt byggande och urbanitet har Sara bland annat forskat om kollektivhus och om ”renovräkningar” i samband med renoveringar av miljonprogrammet. Förra året kom hennes avhandling Planerat, alltför planerat ut på engelska, på Ashgate.