Tyska Turistbyrån AB

DZT förankrar årets UNESCO-tema hos 700 miljoner kontakter världen över

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 10:00 CET

Stenkolsgruvan Zeche Zollverein i Essen/Ruhr (Nordrhein-Westfalen) finns med på UNESCO:s världsarvslista sedan 2001. FOTO: Jochen Keute/DZT

Med sitt breda utbud av kultur- och naturresmål har reselandet Tyskland fått ett gott renommé internationellt och lockar resande från hela världen med sina många kulturattraktioner. För att ytterligare öka kännedomen om Tysklands sevärdheter viger DZT tillsammans med sina strategiska partners, den tyska UNESCO-kommissionen och föreningen UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V., 2014 års tema åt landets 38 världsarv. Temaåret lanseras under mottot “UNESCO-världsarv – hållbar kultur- och naturturism“.

– Med ett omfattande försäljnings- och marknadsföringspaket och de därav resulterande multiplikatoreffekterna räknar vi med att nå ut till fler än 700 miljoner kontakter i arbetet med att lansera temaåret 2014, förklarar Petra Hedorfer styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

Marknadsföringsaktiviteter under temaåret 2014

Inom ramarna för sina marknadsförings- och försäljningsaktiviteter kommer DZT att tilltala internationella toppmedier, multiplikatorer, resebranschen och slutkunder i samtliga mediekanaler, digitala som icke-digitala. För att öka kännedomen om världsarven i media runt om i världen planerar DZT vittgående aktiviteter som exempelvis 30 presskonferenser, PR-evenemang och pressresor till utvalda highlights. Dessutom kommer DZT att publicera bildmaterial och utförlig information på 30 språk om världsarvens betydelse på www.germany.travel/presse.

Temat kommer företrädelsevis att säljas in mot den internationella turistnäringen med hjälp av försäljningsevenemang och sammanlagt 45 mässor, roadshows och workshops är planerade på olika platser runt om i världen. Slutkunder världen över kommer att uppvaktas med ett exklusivt kulturresemagasin och en kulturbilaga i dagstidningar med höga upplagor, branschtidskrifter och lifestylemagasin. DZT kommer dessutom att förankra temat med hjälp av medieövergripande marknadsföringskampanjer. DZT:s webbsida kommer att utgöra den centrala kommunikationsplattformen för aktiviteterna online. Under länken www.germany.travel/unesco2014 finns gediget material att tillgå om de tyska världsarven. Även här kan man ta del av materialet på hela 30 språk.

Online-marknadsföring om temaåret

Via den av DZT framtagna microsidan www.germany.travel/unesco når användare ett bildgalleri över alla UNESCO-världsarv inklusive interaktiv karta, DZT:s Instagramfeed, evenemang och marknadsspecifika aktioner. Sidan som optimerats för att passa smarta telefoner och surfplattor ger direkt tillgång till den interaktiva reseguiden Everplaces och “världsarvsappen“ som utvecklats utifrån plattformen och som också är kompatibel med operativsystemen iOS och Android. Med appen kan användare bland annat upptäcka de 8 regionala UNESCO-rutterna som löper tvärs genom Tyskland.

Skräddarsytt tilltal i sociala medier

Under året kommer även aktiviteter i sociala medier att äga rum på de för Tyskland relevanta marknaderna. Som ett viktigt led i marknadsföringen genomför DZT under årets första sex månader spelet ”My German Zeitreise” på Facebook och har för detta tagit fram en egen Facebook-app. Facebookanvändare deltar genom att skapa egna tidsresor kring världsarven. Resor längs UNESCO-rutterna och till världsarven finns att vinna.

Följ Tyska Turistbyråns pressnyhetsbrev under 2014 och läs mer om UNESCO-året. Givetvis kommer vi även tillhandahålla UNESCO-broschyrer i vår monter på TUR-mässan i Göteborg den 20-23 mars 2014. Svenska medierepresentanter kommer även få en inbjudan till att delta på en av de highlight-resor som DZT arrangerar med anledning av UNESCO-temaåret.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.