Tyska Turistbyrån AB

DZT:s utlandskontor i Amsterdam, Bryssel och Wien firar jubileum

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 16:19 CET

Sedan 1948 marknadsför Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) reselandet Tyskland utomlands på uppdrag av den tyska regeringen. DZT koordinerar alla utlandsaktiviteter via sex regioner, där i sin tur elva utlandskontor och 19 försäljningsagenturer ingår. Tre utlandskontor firade stort jubileum 2012 – kontoren i Amsterdam och Bryssel finns sedan 1952 och firade 60-årsjubileum. Kontoret i Wien öppnade 1957 och kan se tillbaka på 55 framgångsrika år.

– Vi är stolta över våra utlandskontors engagemang och resultat. Den stadiga uppåttrenden för internationella gästers övernattningar i Tyskland bekräftar att vårt marknadsarbete är hållbart och framgångsrikt, säger Petra Hedorfer, styrelseordförande i DZT.

Nytt rekord för Tysklands incoming

Statistisches Bundesamt, den tyska motsvarigheten till SCB, registrerade 2011 ett rekordresultat med 63,7 miljoner utländska övernattningar i reselandet Tyskland och kunde därmed notera ett plus på 5,7 procent jämfört med föregående år. Efter detta utmärkta resultat i fjol går Tysklands incoming även 2012 mot ett nytt rekord: Från januari till oktober 2012 registrerades prelimärt knappt 60 miljoner gäster från utlandet, vilket motsvarar en tillväxt på 8 procent jämfört med föregående år.

Var sjätte utländsk övernattningsgäst kommer från Nederländerna

I topp bland de utländska övernattningarna var 2011 gästerna från Nederländerna med 10,7 miljoner övernattningar. Därmed kom var sjätte övernattningsgäst från grannlandet i väst.

– Övernattningstalen från källmarknaden Nederländerna har nästan fördubblats sedan 2001. År 2001 registrerades 5,5 miljoner övernattningar från Nederländerna, 2011 var det nästan 10,7 miljoner. Därmed leder de nederländska gästerna övernattningsstatistiken sedan 1971, betonar Petra Hedorfer.

Från januari till september 2012 registrerade Statistisches Bundesamt omkring 9,1 miljoner övernattningar av gäster från Nederländerna. Det motsvarar ett plus på cirka 3,1 procent jämfört med samma period föregående år. Reselandet Tysklands image är dessutom exceptionellt bra hos de nederländska gästerna. I en undersökning gav grannarna i väst reselandet Tyskland betyget 1,91 på en betygsskala från 1 (“ytterst entusiastisk“) till 6 (“besviken“) på frågan om deras totala tillfredsställelse.

Stark tillväxt även från Belgien och Österrike

Även övernattningstalen från belgiska gäster är beaktningsvärda jämfört med samma period föregående år med en tillväxt på 5,6 procent från januari till september 2012. Under årets nio första månader registrerade DZT runt 2,3 miljoner övernattningar av belgiska gäster. I en internationell jämförelse tar Belgien plats 8 i övernattningsstatistiken, och Tyskland är därmed efter Frankrike det populäraste europeiska resmålet bland gäster från Belgien. Och även belgarna ger reselandet Tyskland ett bra betyg: 1,96.

Övernattningstalen från österrikiska gäster är även de mycket glädjande: Med omkring 2,5 miljoner övernattningar från januari till september 2012 kunde DZT registrera ett plus på 6,3 procent jämfört med samma period föregående år. Grannlandet ligger därmed på plats 6 i övernattningsstatistiken enligt Statistisches Bundesamt.

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och teknik (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.