Riksrevisionen

E-förvaltning kräver aktiv styrning

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:21 CET

Regeringens styrning av e-förvaltningen har inte varit tillräckligt tydlig och aktiv. Den kraft som finns i IT och e-legitimationer har därmed inte utnyttjats till fullo. Det visar två nya granskningar från Riksrevisionen.
Riksrevisionen har granskat systemet för elektronisk identitetshandling för privatpersoner, och orsaker till att viktiga IT-investeringar i samverkan mellan myndigheter inte genomförs. Granskningarna visar att systemet för e-legitimationer har vissa brister, och att det finns angelägna IT-investeringar som inte genomförs.

Ett avgörande hinder för myndigheternas samverkan kring IT-investeringar är att någon av myndigheterna nedprioriterar sin del i investeringen. Ett annat är att myndigheter uppger att de saknar rättsligt stöd för att genomföra investeringen. Trots att myndigheter är skyldiga att samarbeta för enskildas och statens bästa prioriteras den egna nyttan. Regeringen har brustit i sin styrning, finansiering och uppföljning av samverkande myndigheters IT-investeringar. Regeringen har i få fall agerat för att skapa förutsättningar för flera myndigheter att tillsammans genomföra en IT-investering.

Systemet för e-legitimation uppfyller till stora delar riksdagens krav på rättssäkerhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och teknikneutralitet. Det finns dock vissa förbättringar att göra på dessa områden. Regeringen och ansvariga myndigheter har inte tillräckligt utvecklat systemet med e-legitimationer så att riksdagens intentioner följs. Regeringens agerande har medfört att kunderna varit ”inlåsta” till sina respektive banker och att andra möjliga leverantörer fått svårt att hävda sig. En orsak till detta är de ramavtal som tecknats. Det har bland annat fått till följd att priskonkurrensen inte fungerat väl.

Delegationen för e-förvaltning, som regeringen inrättat för att driva på utvecklingen, har lämnat flera förslag för att komma tillrätta med de brister som Riksrevisionen iakttagit.

– En stor del av e-förvaltningens problem kan lösas om E-delegationens förslag genomförs. För att maximalt utnyttja kapaciteten i e-förvaltning krävs att regeringen styr aktivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

Rapporter:
IT-investeringar över gränserna (RiR 2009:18)
E-legitimation – en underutnyttjad resurs (RiR 2009:19)

Rapporterna kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Kontaktperson E-legitimation: Marcus Pettersson, 08-517 142 49, 073-445 22 49
Kontaktperson IT-investeringar: Qaisar Mahmood, 08-517 140 58, 070-480 90 31
Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01
Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.