Infogosoft

"E-hälsomyndighetens rättelse ett hån mot tidigare dom"

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 11:22 CEST

Igår kom e-hälsomyndighetens beslut om att förkasta Infogosofts anbud i upphandlingen av personligt hälsokonto på grund av onormalt lågt pris. Enligt e-hälsomyndigheten har de nu genomfört den rättelsen som kammarrättens dom ålade de att genomföra eftersom de brutit mot LOU tidigare under upphandlingen.

– Helt oseriöst, e-hälsomyndigheten fortsätter i samma anda med den här uteslutningen och bryter mot likabehandlingsprincipen igen på ett uppenbart sätt, säger Sharok Kimiaei. Ännu en gång är upphandlingsrapporten full med osammanhängande fakta och felaktigheter. De använder alla tillgängliga medel för att få till en Microsoft-lösning, med ofördelaktiga avtalsvillkor som kommer i slutändan att kosta skattebetalarna ca 200M mer än Infogosofts lösning. Det är slöseri i storformat med skattebetalarnas pengar, pengar som skulle kunna komma till nytta på andra sätt i svensk sjukvård.

Infogosoft har i ett yttrande till e-hälsomyndigheten i detalj redovisat anledningarna till företagets låga pris jämfört med övriga anbud, bl.a. den offererade plattformens moderna teknik och avsaknaden av dyra licenser till underleverantörer. Därtill offererar Infogosoft advekat lagringstorlek istället för obegränsad lagring, såsom Capgeminis på nytt vinnande anbud erbjuder i Azure-molnet.

– E-hälsomydigheten har valt att inte godta dessa förklaringar och bestämmer sig nu, efter drygt ett års långdragen jurisdisk process, att utesluta oss . Ett "kreativt" sätt att komma runt kammarrättens dom, menar Sharok Kimiaei.

Nu återstår att se hur e-hälsomyndighetens rättelse står sig i förvaltningsrätten i Stockholm. 

hälsokonto.se (myHealthAccount) är ett allsidigt hälsokonto som ger patienten tillgång till den egna hälsan, och möjliggör enkel komminikation mellan sjukvården och patienten. Elektroniskt utlämnande av dokument och medicinska bilder på ett effektivt sätt. Med hjälp av integrerade hälsosensorer / devices kan kontot användas för att följa upp symptom och vitala värden trådlöst. Hälsokonto.se kan även med fördel användas som "patientingång" integrerat med andra system inom sjukvården.

Läkemedel, vaccinationer, medicinska bilder (DICOM), egna anteckningar och observationer, symptombilder, barnkonton, mm är en del av det som finns på hälsokonto.se.

Med MHA Mobile kan hälsokontot även nås från mobila enheter.