Datainspektionen

E-handelsföretag har dåliga kunskaper om PuL

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 10:00 CEST

E-handelsföretagen känner inte till mycket om PuL. Svaren på en enkät avslöjar att många av dem inte har en aaaning om PuL:s grundläggande regler.

Efter en mängd klagomål och förfrågningar beslöt Datainspektionen att undersöka hur e-handelsföretagen följer PuL när de behandlar personuppgifter. 46 slumpvis utvalda företag fick besvara en enkät. Sex av företagen inspekterades också på plats. Bland de undersökta var 14 reseföretag, 10 hobbyföretag och sex företag som handlar med hälsokost.

Nu kommer en rapport som innehåller råd och vägledning att sändas ut till företagen, därefter kommer Datainspektionen att göra uppföljande inspektioner. Några exempel ur rapporten:
Bara 12 av de 46 företagen svarade att det är företaget som är personuppgiftsansvarigt. De övriga 34 angav – felaktigt – någon anställd som ansvarig. Det är viktigt att man har klart för sig var ansvaret ligger eftersom det innefattar ett skadeståndsansvar om PuL inte följs.

Enligt PuL ska den registrerade få reda på vem som har tillgång till hennes personuppgifter och hur de används. Drygt hälften av de kontrollerade företagen informerade inte alls. Bara några få lämnade information som uppfyllde kraven i PuL.

Personuppgifter får inte sparas längre än de behövs. De flesta tillfrågade företagen saknade rutiner för hur uppgifter ska gallras. Ungefär hälften av företagen gallrade inte alls.

En regel i PuL säger att man får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om behandlingen behövs för att uppfylla ett avtal. Den regeln kan i de flesta fall tillämpas på e-handeln, men om man vill registrera uppgifter om hälsa krävs samtycke. Det kan exempelvis bli aktuellt då man handlar med hälsokostpreparat och företag som bokar resor och hotell kan behöva registrera uppgifter om handikapp.
För att sprida kunskap om PuL har rapporten 2003:2 Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel utformats som ett kompendium som går igenom de regler i PuL som är viktiga för e-handelsföretagen. Rapporten kommer att spridas inom branschen. Den kan också hämtas som PDF-fil (120 kB). En tryckt utgåva kostar 50 kronor + moms och kan beställas här eller per telefon 08-657 61 42.

Frågor besvaras av byrådirektör Mimmi Lapadatovic, tfn 08-657 61 27.