RESONANS HEALING PUBLISHING

E-kurs på distans MÅ BÄTTRE TILL KROPP & SJÄL om homeopati och energimedicin! Studera när du har tid och lust! Löpande antagning!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 13:46 CET

E-KURS PÅ DISTANS OM HOMEOPATI OCH ENERGIMEDICIN FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UNG SOM GAMMAL!

En spännande kurs för dig som vill förbättra din hälsa med naturlig egenvård eller arbetar som terapeut och vill ha energimedicinen som ett säkert komplement i din verksamhet!

Du vet väl om att du är en energivarelse? Och att ditt energiflöde är ett avancerat informationssystem som bestämmer över ditt välbefinnande, din hälsa och dina prestationsnivåer.

När du är i optimal balans har du fritt flödande energi och du känner det som ett maximum av välbefinnande. När du är i kaos, kris eller befinner dig i bristsituationer, då blir ditt känsliga energisystem blockerat och energin minskar sitt flöde i samma omfattning. Du blir trött, nedstämd och tömd på energi som i förlängningen också kan medföra sjukdom.

Men energin går att påverka. Många av de vanligaste hälso- och stress problemen kan lösas och sjukdomar förebyggas genom att frigöra energiflödet och öka självläknings potentialen med energimedicinsk terapi och en ökad medvetenhet. Homeopatiska energimediciner och naturliga hälsomedel som näring stöder din egen självläkning, medan många konventionella läkemedel verkar symptom dämpande och undertrycker istället dina naturliga funktioner.

Homeopatiska energimediciner är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och påverkar våra känslor, sinnesstämningar och fysiska kroppsenergier. Och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning.

Detta är en introduktions kurs som på ett lättfattligt sätt leder fram till kunskap om olika behandlingar som kan användas genom beaktande av mentala och fysiska symtom, indikationer och olika karaktärsdrag.

Med behandlingsråd vid blåskatarr, försenad eller utebliven mens, kraftig mens, ökad mens, smärtsam mens, premenstruellt syndrom, sparsam mens, klimakteriet och övergångsåldern, benskörhet (osteoporos), sömnproblem, acne rosacea, besvär med torra slemhinnor, inkontinens, mentala besvär, trötthet och utbrändhet, kroniskt trötthets syndrom, utmattning, matintolerans, fetma, känslomässiga obalanser, ångest, alkoholmissbruk, nervositet och oro, koncentrations problem, dåligt självförtroende, depression och nedstämdhet, känslor av rädsla och fruktan, sorg, panik, humörsvängningar, fobier, tvångsföreställningar, generad och försagd, stress, upphetsning och irritation etc., etc.

Dessutom med behandlingsråd vid förkylning och influensa, huvudvärk och migrän, spänningshuvudvärk, dålig andedräkt, luftrörskatarr och hosta, onormala väderspänningar, förstoppning, halsbränna, magsår, illamående och kräkningar, diarré, hemorrojder och irriterad tarm, akne och kvisslor, allergiska utslag, eksem, klåda och hudirritation, rygg- och muskelbesvär, vårtor, reumatism, åderbråck och högt blodtryck.

Med en praktisk och effektiv introduktion till EFT - Emotional Freedom Technique:

"När befrielse från negativa känslor leder till djupgående läkning".

Användbar för alla typer av problem som smärttillstånd, rädslor och fobier, ilska, allergier, begär och beroenden, andningsproblem, viktminskning, högt blodtryck, oro och ångest, relations problem, trauman, kvinnoproblem, depression, barns beteende problem, allvarliga sjukdomar (från migrän till cancer).

Och en introduktion till POSITIV TANKERAFT relaterat till "lagen om attraktion" som stöd för en ännu effektivare läknings process.

Med andra ord en spännande introduktion av homeopatins och energimedicinens fascinerande värld.

Kursen kostar SEK 2995.- och studieplanen omfattar på deltid ca 3-6 månader beroende på hur snabbt du väljer att läsa den. Under studietiden kan du dagligen maila oss med ev frågor som dyker upp och du får svar samma dag eller senast dagen därpå (lite beroende på hur vår arbetssituation ser ut). Boken Må bättre till kropp & själ erhåller du också samt 6 kompendium med ingående beskrivningar av behandlingar med frågeställningar/svarsuppgifter som insändes för rättning via email. Efter avslutad kurs erhålles intyg och du kan köpa homeopatiska läkemedel och energimediciner av oss till ett rabatterat pris med 15% avdrag på bruttopriset.

Kursstart gäller från den dag du betalt kursavgiften och du har max 12 månader på dig att slutföra den. Allt material sänds till dig digitalt.

Beställ kursen genom att maila ditt namn, adress, postadress, telnr och epost adress till info@resonans.org Betalning sker till vårt konto i SKANDIABANKEN 9159 197 917-1 eller om du betalar från utlandet IBAN SE12 9150 0000 0915 9197 9171 Swift/BIC SKIASESS

Din kursanmälan är bindande men skulle du inte kunna genomföra den på grund av sjukdom eller annan allvarlig händelse i ditt liv, så kan du avbryta och få kursavgiften tillbaka mot bakgrund av hur långt du kommit i kursen (mot uppvisande av intyg från läkare, försäkringsbolag eller annan person i förtroende ställning).

Varmt välkommen att ta del av denna spännande kurs som kan förändra ditt och andras liv till mer hälsa och välmående!



RESONANS HEALING PUBLISHING presenterar information och nyheter om allt som berör din hälsa och som har sin grund i en holistisk och naturlig syn på människans fysiska, psykiska och andliga välmående!

Mer information kan fås på vår hemsida RESONANS eller på våra bloggar E-KURS, HEALING FRISKVÅRD, HEALING SPIRIT, DISTANS HEALING