CleverLearning AB

E-learningbyrån CleverLearning rekryterar språkkonsult

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 18:23 CEST

E-learningbyrån CleverLearning producerar webbaserad utbildning på uppdrag av företag, myndigheter och ideella organisationer. Efterfrågan på CleverLearnings tjänster ökar stadigt, och under det senaste året har företaget fått flera nya uppdragsgivare. CleverLearning står nu inför en stark expansionsfas.

För att möta den ökande efterfrågan har CleverLearning nu rekryterat Emilia Jonasson som e‑learningkonsult. Emilia är examinerad språkkonsult i svenska vid Stockholms universitet, och har tidigare arbetat med bland annat språkgranskning och textproduktion. Emilia är särskilt intresserad av begriplighet på webben, pedagogiskt skrivande och jämställt språk.

­– Språkkonsulter i svenska är experter på effektiv, begriplig och mottagaranpassad kommunikation, säger Emilia. Genom att använda oss av ett tydligt och begripligt språk kan vi försäkra oss om att alla mottagare tillgodogör sig det pedagogiska innehållet, även om det rör ett abstrakt och komplicerat ämne.

CleverLearning utvecklar e-learning inom alla typer av ämnesområden, och för alla typer av mottagargrupper. Särskilt vanligt är det att använda sig av e-learning när man behöver nå stora mottagargrupper, och när mottagarna är geografiskt utspridda. Med hjälp av webbaserade utbildningar kan man också försäkra sig om att alla mottagare får tillgång till samma kvalitetssäkrade utbildning.

Mer info:

CleverLearning AB
David Tikka, vd
Tfn. 070–791 00 65
E-post: David@CleverLearning.se
www.CleverLearning.se

 

CleverLearning är en e-learningbyrå. Vi producerar skräddarsydd webbaserad utbildning inom vilka områden som helst på uppdrag av våra kunder, vilka är företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi säljer och utvecklar också CleverLMS, som är ett system för distribution och uppföljning av webbaserad utbildning. Läs om några kundfall på www.cleverlearning.se/case_elearning.html