E.ON Sverige AB

E.ON avslutar vindkraftprojekt i Äskåsen

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 13:38 CEST

E.ON har beslutat att avsluta vindprojektet i Äskåsen. Bakgrunden till beslutet är att området har visat sig vara mycket rikt på fladdermöss och att natur- och djurvärden i området är mycket höga.

- All energiproduktion har en viss påverkan på miljön. När det gäller etablering av vindkraft är det därför alltid en avvägning mellan lokal påverkan som etableringen ger och global nytta i form av minskade utsläpp av koldioxid, säger projektledare Anne Frandsen och fortsätter:

- När det gäller Äskåsen är tillståndsgivande myndighets bedömning att lokala natur-och djurvärden helt enkelt väger tyngre och därför avslutar vi projektet, avslutar hon.

Den tänkta vindkraftparken omfattar 15 vindkraftverk och skulle ha byggts i Falkenbergs kommun, mellan Ullared och Vessigebro.

 

För mer information kontakta:
Maria Swartling-Jung, kommunikationschef E.ON Vind, 070 – 662 40 62

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.