E.ON Sverige AB

E.ON fortsätter strategisk fokusering i Sverige – avyttrar fyra anläggningar för fjärrvärme i Närke och Västmanland

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 11:57 CET

E.ON kraftsamlar kring hållbara energilösningar och avyttrar som ett led i det arbetet ett antal av sina mindre anläggningar för fjärrvärme. Kraftsamlingen innebär att E.ON frigör resurser för att kunna investera mer i Sverige – i fjärrvärmelösningar, men även i annan förnybar och leveranssäker energi.

E.ON har som strategi att kraftsamla resurser i Sverige och Danmark och som ett led i det säljs nu 26 mindre anläggningar och nät för fjärrvärme. Allt för att kunna öka kvaliteten i de värmelösningar som E.ON fortsätter att utveckla.

- Detta är en fortsättning på den strategiska omfokusering i Norden som inleddes 2012. Affären ger oss ytterligare möjligheter att driva omställningen av energisystemet, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

- Uppgörelsen ger oss ett bra utgångsläge att nu ta nästa steg kring nya innovationer kring fjärrvärme och samtidigt öka vårt fokus på kvalitet och service, säger Stefan Håkansson, VD E.ON Värme.

Fyra av dessa 26 mindre anläggningar ligger i Närke och Västmanland. Närmare bestämt i Garphyttan, Skinnskatteberg, Nora och Odensbacken. Totalt påverkas cirka 150 kunder.

- E.ON fortsätter att satsa på fjärrvärme och andra hållbara energilösningar i regionen, men just på dessa fyra orter avyttrar vi nu våra fjärrvärmeanläggningar, säger Stefan Håkansson.

Köpare är det norska företaget Solør Bioenergi Gruppen. Överlåtelse av verksamheten sker den 1 maj 2014. I Sverige berörs totalt sett ett 25-tal medarbetare av affären. De båda företagen har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen.

E.ON genomför ett omfattande investeringsprogram i Norden på över 66 miljarder svenska kronor sedan 2006. Satsningarna inriktas på förnybar och klimatneutral el- och värmeproduktion och omfattar vindkraft, nätinvesteringar, kraftvärme och vattenkraft.

För fler frågor kontakta:
Efwa Nilsson, regionchef E.ON Sverige,  tel: 0705 – 25 17 15

Fredrik Elgh, tf kommunikationschef E.ON Värme, tel: 0701 – 42 19 17

Fakta:
De 26 anläggningarna omfattar omkring 0,5 TWh av E.ONs totala värmedistribution på cirka 6,8 TWh – eller cirka 7 procent av distributionen.

Anläggningarna finns i 17 olika kommuner fördelade över hela Sverige, från Svalöv i Skåne till Vilhelmina i Västerbotten.

Totalt får omkring 4 000 kunder en ny leverantör av fjärrvärme i och med affären.


E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON har investerat 66 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.