E.ON Sverige AB

E.ON går vidare med Malmö och Landskrona i biogassatsning

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 13:00 CET

E.ON har beslutat att gå vidare med Malmö och Landskrona som möjliga etableringsorter för en ny produktionsanläggning för andra generationens biogas. Det innebär att Helsingborg därmed inte längre är aktuell som etableringsort. 

E.ON planerar att bygga en anläggning för produktion av andra generationen biogas – genom förgasning av fasta biobränslen. Anläggningen planeras för en kapacitet upp till 200 MW – eller 1,6 TWh producerad biogas och med möjlig driftsättning år 2015/2016.

Tre platser har varit aktuella under utredningen som bedrivits tillsammans med berörda kommuner. Det handlar om västra industriområdet i Landskrona, Kemira Kemis industriområde i Helsingborgs hamn och Norra hamnen i Malmö.

- Helsingborg är en bra lokalisering men här finns något fler frågetecken jämfört med Malmö och Landskrona. Det handlar främst om tillgången på utrymme och möjligheten att hålla tidplanen, säger Anders Olsson, vice koncernchef E.ON Sverige.

- Nu går vi vidare med Malmö och Landskrona. De frågetecken som återstår att räta ut är relaterade till bränsletransporter, marktillgång och trafikpåverkan. Vi räknar med att lämna in vår ansökan om miljötillstånd till Miljödomstolen under våren 2012, säger Anders Olsson.

Enligt E.ONs kalkyl kan investeringen komma att landa i storleksordningen 4-5 miljarder kronor.

- Det handlar om ett omfattande försöksprojekt där vi vill undersöka möjligheterna att realisera en innovativ anläggning som ska framställa andra generationens biogas. Att välja etableringsplats är en stor och viktig fråga. Det har varit ett digert material att hantera, gå igenom och sammanställa. Och vi kan konstatera att vi behöver mer tid, säger Anders Olsson.

Han uttrycker också förståelse för om Helsingborgs kommun känner besvikelse över beslutet.

- Vi har mött ett mycket stort engagemang för projektet och fått fullständig uppbackning från samtliga berörda kommuner. Öresundsregionen har en stor potential inom energiområdet, så vi är angelägna om ett fortsatt gott samarbete med samtliga kommuner, avslutar Anders Olsson.

För mer information kontakta:
Anders Olsson, vice koncernchef E.ON Sverige, 040-25 58 80
Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 0706-37 32 77

 

Utsänt av:

E.ON Sverige (publ)

Varumärke&Kommunikation

Torbjörn Larsson

www.eon.se

FAKTA

Den nya produktionsanläggningen planeras för att producera 200 MW biogas (effekt) vilket motsvarar 1,6 TWh (energi) om den körs som beräknat 8000 h/år. Detta kan jämföras med att det idag totalt produceras årligen ca 1,5 TWh biogas i Sverige.

Anläggningen kommer att producera drygt 20 000 m3/h biogas. Det försörjer i storleksordningen 160 000 personbilar under ett år, räknat på en körsträcka på 1500 mil/år och med en ”normal” bränsleförbrukning.

Samtidigt producerar anläggningen fjärrvärme som kan försörja motsvarande 10 000-12 000 normalstora villor. Elproduktionen i anläggningen balanserar i stort sett den egna förbrukningen.

Bränslet är biobränsle, trädbränslen som inte har någon annan användning t ex avverkningsrester (GROT – GRenar Och Toppar samt stubbar).  På sikt kan viss inblandning av t ex salix, halm och restprodukter från livsmedelsindustrin som fröskal, kärnor m.m. bli aktuella. Bränslet transporteras till anläggningen via bil, tåg och fartyg och kan man anta ca 1/3 per transportslag. Den producerade biogasen distribueras till kund via naturgasnätet och medför i sig inga ytterligare transporter.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.