E.ON Sverige AB

E.ON gör allt för en stabil elproduktion i vinter

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 16:13 CEST

- Vi gör allt som står i vår makt för att vi ska uppnå en stabil elproduktion i vinter, sade E.ON Nordics koncernchef, Jonas Abrahamsson, när han idag träffade Sveriges närings- och energiminister Maud Olofsson.

Maud Olofsson hade idag kallat till sig företrädare för Sveriges kärnkraftsägare, för att informera sig om läget när det gäller elproduktionen inför den stundande vintern.

- Det samlade läget på kärnkraftsidan ser bättre ut än föregående år. Dock dras vi fortfarande med effekterna av de arbeten vi gjort för att modernisera och effekthöja reaktorerna. Ett av de mest omfattande industriella projekten som genomförts i Sverige, förklarade Jonas Abrahamsson.

- Risken för att någon av landets reaktorer får problem är därmed inte försumbar. Men jag ser det ändå som mindre sannolikt att vi skulle hamna i en liknande marknadssituation som vi hade förra vintern.

Den ihållande kylan i kombination med låg tillgänglighet i kärnkraften och överföringsbegränsningar i systemet, medförde då att den nordiska elmarknaden drabbades av totalt tre prispikar och ett högre genomsnittligt spotpris.

Jonas Abrahamsson vill dock hellre se framåt. Och han betonar att E.ON gör allt för att uppnå en stabil vintergång på samtliga reaktorer i Oskarshamns kärnkraftverk.

- Vi drar nytta av E.ONs samlade internationella tekniska kompetens inom kärnkraftsområdet. Vi har dessutom tillsatt en oberoende grupp av turbinexperter som kritiskt granskar de lösningar som arbetas fram under den pågående avställningen av O3. Vi skjuter upp moderniseringen av O2 och på O3 väljer vi att tydligt prioritera stabil vinterdrift före att uppnå den nya maximala effekten.

E.ON investerar 58 miljarder kronor mellan åren 2006 och 2013 för ökad leveranssäkerhet och säkrad konkurrenskraftig och klimatneutral energi i Norden. Därutöver tillhandahåller E.ON hälften av all existerande reservkraft och störningsreserv på den svenska marknaden.

- Vi har dock respekt och förståelse för att våra kunder känner en osäkerhet inför den kommande vintern. Därför är vi måna om att erbjuda råd och produkter, som kan underlätta för dem att hantera sitt risktagande utifrån sin egen ekonomiska situation. Till exempel erbjuder vi nu ett avtal med fast pris enbart över den kommande vintern, med möjligheten att återgå till rörligt pris till våren, säger Jonas Abrahamsson.

Ytterligare information lämnas av Mikael Petrovic, kommunikationschef E.ON Sverige, 070 569 71 56, eller Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070 637 32 77.

Utsänt av:

E.ON Sverige (publ)

Varumärke&Kommunikation

Torbjörn Larsson

www.eon.se