E.ON Sverige AB

E.ON gör förnybar fjärrvärme av avloppsvatten i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 11:31 CEST

Som ett led i att skapa fler hållbara energilösningar och ställa om till ett mer förnybart Sverige investerar E.ON 195 miljoner kronor i en ny fjärrvärmeanläggning i Malmö. Anläggningen tas i drift hösten 2017.


Värmepumpsanläggningen ska utvinna värme ur renat avloppsvatten vid VA Syds anläggning, energi som annars hade gått till spillo. Värmen kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv.


– Fjärrvärmeproduktionen i Malmö behöver förnyas och den nya anläggningen är ett viktigt första steg, säger Anders Svensson, Produktionschef E.ON. Anläggningen ökar såväl leveranssäkerheten som andelen förnybar fjärrvärme, samtidigt som den utgör en robust och flexibel grund i framtidens produktionssystem.


Omställningen till mer förnybar fjärrvärme stämmer väl överens med Malmö stads miljöprogram, där ett av målen är att energin som används i Malmö stads verksamheter ska vara 100 procent förnybar år 2020.


– Kundernas efterfrågan på förnybar fjärrvärme ökar hela tiden och för att få en så hållbar produktion som möjligt ska även elen som driver värmepumparna i den nya anläggningen komma från förnybara källor, säger Anders Svensson.

Totalt kommer den nya anläggningen att producera runt 200 000 MWh förnybar fjärrvärme per år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos cirka 10 000 villor.

Fjärrvärme i Malmö/Burlöv
Malmös fjärrvärmesystem började byggas 1951 och är sedan flera år tillbaka sammankopplat med fjärrvärmenätet i Burlövs kommun. Idag får cirka 7 500 villor samt 4 300 fastigheter (företag, skolor, flerbostadshus med flera) i Malmö och Burlöv fjärrvärme från E.ON. Bland flerbostadshusen är cirka 90 procent anslutna till fjärrvärmenätet.


Kontaktpersoner

Anders Svensson, Produktionschef E.ON, telefon 070-593 76 43

Pernilla Schoug, Kommunikationschef E.ON Värme, telefon 070-655 14 85

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.