E.ON Sverige AB

E.ON inviger vindkraftparken Rödsand 2 i Danmark

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 13:40 CEST

Med Rödsand 2 har Danmark fått ytterligare en vindkraftpark, och har därmed stärkt sin position som ett av Europas ledande vindkraftsländer. Idag invigdes anläggningen av Danmarks energi- och miljöminister, Lykke Friis, och Lollands borgmästare Stig Vestergaard.

Den danska vindkraftparken Rödsand 2 består av 90 vindkraftverk med en samlad effekt på 207 megawatt, vilket innebär att parken kan producera omkring 800 miljoner kilowattimmar per år. Det motsvarar hushållsel till cirka 200 000 hushåll.

Rödsand 2 ersätter bland annat kolkraft och minskar därmed utsläppen av koldioxid med omkring 700 000 ton per år i det nordiska elsystemet.

- Danmark är ett föregångsland när det gäller vindkraft och inte mindre än 20 procent av den danska energiproduktionen kommer från just vindkraft. Det är logiskt med tanke på landets geografi, med öppna landskap och mycket kust. Men det vittnar även om en framsynthet när det gäller förnybar energi, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Nordic.

Mellan åren 2007 och 2012 investerar E.ON hela 8 miljarder Euro i förnybar energi och att minska koldioxidutsläppen.

- En fjärdedel av E.ONs investeringar i elproduktion 2010-2011 går till förnybar energi. Och den största delen av dessa investeringar läggs just på vindkraft, säger Mark Porter, VD E.ON Vind Nordic.

Redan nu är E.ON en ledande aktör inom området havsbaserad vindkraft och 2011 kommer företaget att stå för 40 procent av Europas installerade vindkraftskapacitet till havs.

- E.ON har cirka 500 MW i havsbaserad vindkraft i Storbritannien, Danmark and Tyskland, antingen i drift eller under uppbyggnad. Det gör oss till den tredje största aktören när det gäller installerad kapacitet i havsbaserad vindkraft. Fram till 2020 räknar vi med att ha installerat över 4 000 MW, säger Mark Porter.

Men E.ON bygger även ut vindkraften i Sverige.

Just nu pågår arbetet med att på land bygga vindkraft på tre olika orter i Sverige; Nybro, Lilla Edet och Öringe. Totalt handlar det om ca 35 MW vilket tillsammans ska producera energi motsvarande hushållsel till nära 16 000 villor.

Projekten har redan startat och fram emot nästa sommar producerar samtliga el. Sammantaget är detta en investering på omkring en halv miljard svenska kronor. E.ON tittar utöver detta på ett stort antal ytterligare projekt runt om i landet.

FAKTA:

E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag med en omsättning på cirka 600 miljarder kronor, 88 000 anställda, och med över 30 miljoner kunder inom främst el, gas och värme.

Rödsand 2 har byggts mellan Nysted Havmöllepark, Gedser och Rödby i södra Danmark på ett 34 kvadratkilometer stort område. Betongfundamenten, som producerades i Polen, bogserades på pråmar direkt till byggplatsen ute i havet.

Siemens har levererat vindkraftverken, som står i fem rader med 18 vindkraftverk per rad. Varje turbin väger 242 ton och fundamentet väger 1 900 ton. Vindkraftverken är 115 meter höga och roterbladen har en diameter på 93 meter.

Den första turbinen var på plats i mitten på mars 2010. De förberedande kabelarbetena startade redan för två år sedan, och det första fundamentet lades i början av 2009.

Ytterligare information lämnas av Mattias Hennius, informationschef E.ON Vind Nordic, + 46 705 19 18 92, eller Torbjörn Larsson, press officer E.ON Nordic, + 46 706 37 32 77.

Utsänt av:

E.ON Nordic (publ)

Varumärke & Kommunikation

www.eon.se