E.ON Sverige AB

E.ON köper biogas från unik anläggning

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 07:30 CEST

E.ON har tecknat ett avtal om leverans av biogas från Göteborg Energi. Affären omfattar 49 gigawattimmar biogas, vilket motsvarar drivmedel till 125 bussar eller 4 600 bilar årligen.

Leveranserna kommer delvis från Göteborg Energis helt unika demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas, GoBiGas, som för första gången i Sverige producerar biogas av restprodukter från skogen. 

- Affären med E.ON är vår första stora leverans från anläggningen och en viktig affär för oss som Sveriges största biogasproducent, säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi.

- Affären är en milstolpe i biogasens utveckling där vi kan erbjuda våra kunder dels ytterligare volymer av hållbart drivmedel, dels morgondagens biogas, säger Tina Helin, vd E.ON Gas och tillägger att biogasen främst ska användas som fossilfritt fordonsbränsle i den skånska kollektivtrafiken.

E.ON är självt delaktigt i biogasproduktion i dussinet anläggningar och som Sveriges största köpare av producerad biogas har vi samarbetsavtal med ett antal olika leverantörer i landet.

- Vi fortsätter vår satsning för en fossiloberoende transportsektor, men då krävs att en rad aktörer samarbetar kring att kontinuerligt öka tillgången på biogas, avslutar Tina Helin.


För fler frågor kontakta:
Jakob Holmström, kommunikationschef E.ON Gas, tel: 0703 – 25 14 15

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.