E.ON Sverige AB

E.ON kraftsamlar i Sverige och säljer verksamheten i Finland

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 12:01 CEST

E.ON Nordic kraftsamlar sina satsningar i Norden på i huvudsak Sverige och Danmark och avyttrar samtliga sina verksamheter i Finland inklusive sin andel på 34% av Fennovoima Oy. Kraftsamlingen innebär betydande investeringar i Sverige på kärnkraft och förnybar energi.

- Vi har beslutat att kraftsamla våra resurser på huvudsakligen Sverige och Danmark som är våra viktigaste marknader i Norden. Detta ger oss möjlighet att fortsätta driva omställningen av energisystemet och fortsätta med våra stora investeringar i Sverige. Samtidigt inleder vi processen med att avyttra vår verksamhet i Finland, säger Jonas Abrahamsson, VD för E.ON Sverige.

E.ON genomför under åren 2006-2013 ett omfattande investeringsprogram i Norden på över 60 miljarder svenska kronor. Beslutet att kraftsamla de fortsatta investeringarna till Sverige och Danmark innebär att en fortsatt hög investeringstakt i Sverige kan bibehållas. Satsningarna inriktas på förnybar och klimatneutral el- och värmeproduktion och omfattar vindkraft, nätinvesteringar, kraftvärme och vattenkraft.

Den fortsatta strategin innebär också att nästa steg i moderniseringen genomförs i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2. En omfattande uppgradering planeras starta under juni 2013 och kommer att förlänga livslängden för reaktorn och säkra stabila energileveranser framöver.

- Vi fortsätter nu med moderniseringen och säkerhetsuppgraderingen av Oskarshamn 2 för att möta samhällets krav på en stabil och trygg elproduktion. Vi investerar i jobb och tillväxt i Sverige genom att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning, säger Jonas Abrahamsson.

Beslutet baseras på en strategisk översyn som gjorts mot bakgrund av det rådande makroekonomiska läget med låg eller ingen tillväxt i flera europeiska länder.

Verksamheterna som berörs i Finland är E.ON Kainuu Oy, Karhu Voima Oy och E.ON Suomi, E.ONs 20 procentiga ägande i bolaget Gasum i Finland och ägandet av 34 procent i Fennovoima.

För mer information kontakta:

Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070 637 32 77

Roger Strandahl, kommunikationschef E.ON Sverige, 072 516 19 16

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.