E.ON Sverige AB

E.ON lanserar Biogas 100 för en snabbare omställning till hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 08:00 CET

E.ON lanserar Biogas 100, en ny fordonsgasprodukt för transportsektorn. Till skillnad från Biogas 50, som innebär lika delar biogas och naturgas, är Biogas 100 helt förnybart. Båda produkterna tredjepartsgranskas av en extern oberoende revisor.

Biogas 100 är helt förnybart och ett av de renaste drivmedlen på marknaden. För varje kilo som tankas, producerar E.ON lika mycket ny ren biogas till sina tankstationer.

I praktiken är det inte säkert att gasen som tankas vid varje specifikt tillfälle består av 100 procent biogas. Men genom att bilisten gör ett aktivt val säkerställs att tankad volym fordonsgas blir producerad som biogas. Det ökar andelen biogas på marknaden vilket är bra för klimatet och ett viktigt led i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

För att garantera att E.ON återför exakt den volym förnybar biogas till systemet som kunderna köper, tredjepartsgranskas både Biogas 100 och Biogas 50. Det innebär att en oberoende part, revisionsföretaget PwC, genomför kontroller för att säkerställa att produkterna tillförs rätt mängd biogas.

– Som ledande aktör på biogasmarknaden är det ett naturligt steg för oss att låta en oberoende revisor granska våra produkter.Våra fordonsgaskunder är miljömedvetna och vill minska sin koldioxidpåverkan. Det här är ett sätt att premiera dem och samtidigt garantera att deras val bidrar till renare transporter, säger Tina Helin, VD för E.ON Gas och fortsätter:

– Vi är många aktörer från hela värdekedjan, från tillverkning och försäljning av gasbilar, till produktion av biodrivmedel och distribution via tankställen, som brinner för att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi hoppas att fler aktörer följer efter så att vi tillsammans kan bidra till en hållbar transportsektor, berättar Tina Helin.


Fakta om fordonsgas

Idag rullar det över 50 000 gasdrivna bilar på svenska vägar och 2014 fanns det 155 publika tankställen*. Försäljningen av fordonsgas, en blandning av biogas och naturgas, ökade med åtta procent mellan 2013 och 2014 till 159 miljoner normalkubikmeter (motsvarar 127 miljoner kilo). 100 miljoner av dessa var biogas** (motsvarar 80 miljoner kilo). Fordonsgasen ersatte under 2013 bensin och diesel med motsvarande 97 000 personbilar. Det motsvarar 270 000 ton minskade koldioxidutsläpp*.

* Källa: Energigas Sverige, ** Källa: SCB

Biogas och naturgas

Fordonsgas är ett rent fordonsbränsle som huvudsakligen består av metan som kommer från biogas eller naturgas. Biogas produceras genom rötning av organiskt material. Den är förnybar och i stort sett fri från utsläpp av fossil koldioxid. Naturgas är inte förnybar, men har mindre miljöpåverkan än bensin och diesel.

Biogas 50 och Biogas 100

Detta är E.ONs två olika produkter av fordonsgas. När du tankar på någon av E.ONs tankstationer är Biogas 50 vår standardprodukt. Biogas 50 innebär att E.ON tillför ren och förnybar biogas motsvarande minst halva den tankade mängden fordonsgas till sina tankstationer. Du tankar Biogas 100 på exakt samma sätt. Men då måste du koppla ett tilläggsavtal till ditt E.ON-kort. Med Biogas 100 garanterar E.ON att hela mängden tankad fordonsgas produceras som biogas. Att teckna sig för Biogas 100 innebär ett pristillägg på cirka 1,25 kronor.

Kör helt hundra för miljön

För mer information kontakta: Torbjörn Larsson, kommunikationsansvarig E.ON Gas

Telefon: +46 706 37 32 77

E-post:torbjorn.larsson@eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.