E.ON Sverige AB

E.ON och Sveriges Jordägareförbund träffar historisk överenskommelse

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 15:18 CET

2011-11-17

 

E.ON är som ledande innehavare och utvecklare av allmännyttig energiinfrastruktur beroende av att kunna förlägga sina ledningar på mark som ägs av andra. E.ON behöver sålunda ett konstruktivt och positivt samarbete med berörda markägare trots de komplikationer det innebär med intrång i markägarnas äganderätt.

Nu har E.ON Sverige och Sveriges Jordägareförbund kommit överens om hur samarbetet ska skötas när sådana intrång görs.

- Vi är mycket glada för att vi gemensamt satt upp ett positivt regelverk för hur parterna ska sköta samarbetet kring nya ledningar, röjning och annat intrång, säger Henrik Treschow, ordförande i Sveriges Jordägareförbund.

Sveriges Jordägareförbund är en intresseorganisation för landets största privata markägare. De cirka 500 medlemmarna representerar över 700 000 hektar.

- För oss är det viktigt att ha en gott samarbete med dem som äger marken där vi har våra anläggningar. Vi är särskilt nöjda med den positiva och konstruktiva syn som Sveriges Jordägareförbund haft i arbetet med att ta fram denna Code of Conduct, som vi nu är överens om, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef i E.ON Sverige.

Grunden i samarbetet är att ett smidigt samarbete minskar kostnaderna för ledningsägaren genom att beslutade investeringar snabbare kan tas i bruk. Syftet är  samtidigt att störningarna för markägaren skall minimeras. E.ON och markägare ska också finna lämplig lokalisering för infrastrukturen så att minsta möjliga negativa påverkan sker på markanvändningen.

- Det är mig veterligen första gången ett dokument av detta slag tagits fram i Sverige, säger Henrik Treschow. Nu hoppas vi att även andra ägare till infrastruktur – övriga elbolag, Trafikverket etc - ser fördelen med att ingå en motsvarande överenskommelse som  denna Code of Conduct.

 

För ytterligare information, kontakta Henrik Treschow, ordförande i Sveriges Jordägareförbund, telefon 0705-153060, eller Johan Aspegren, Informationschef E.ON Elnät, telefon, 0706 55 58 75.

 

Utsänt för Sveriges Jordägareförbund och E.ON Sverige

av

Johan Aspegren

E.ON Elnät Sverige AB

Strategi &Kommunikation

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.