E.ON Sverige AB

E.ON säljer de finska verksamheterna E.ON Kainuu Oy och Karhu Voima Oy

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 17:32 CEST

E.ON Nordic säljer sina andelar i verksamheterna E.ON Kainuu Oy och Karhu Voima Oy i en gemensam affär till kommunerna Kajaani och Sotkamo. Förutsättningarna för affären blev klara idag genom beslut i de två kommunerna. Affären kommer att slutföras i slutet av juli. Försäljningen är en del av det strategiska beslutet att kraftsamla E.ON:s resurser i Norden, till främst Sverige och Danmark, vilket offentliggjordes i oktober förra året.

- Vi har idag tagit det sista steget i att slutföra förhandlingarna tillsammans med kommunerna Kajaani och Sotkamo om en gemensam affär som innebär att kommunerna tar över vår del av ägandet och bildar ett nytt gemensamt bolag för att driva verksamheterna vidare, säger Anders Olsson, vice VD E.ON Sverige.

-  Jag är mycket nöjd med den samarbetsanda och det positiva samarbete vi har haft under förhandlingarna, som innebär att kunderna får en trygg partner med tydliga ambitioner att utveckla verksamheterna framöver, avslutar Anders Olsson.

Parterna är överens om att inte publicera avtalsvillkor för transaktionen.

För mer information kontakta:

Roger Strandahl, kommunikationschef E.ON Sverige, 072 516 19 16.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.