E.ON Sverige AB

E.ON säljer sina aktier i projektet Fennovoima

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 09:00 CET

E.ON Nordic har idag sålt sina aktier i Fennovoima Oy till finska Voimaosakeyhtiö SF(VSF). Försäljningen är en del av det strategiska beslutet att kraftsamla E.ONs resurser i Norden till främst Sverige och Danmark, som offentliggjordes i oktober förra året.

- Vi har idag kommit överens med VSF om att de köper de 34% av aktierna som vi har och vi lämnar därmed Fennovoima som ägare med omedelbar verkan i enlighet med villkoren för affären. Vi tackar samtidigt för ett mycket gott samarbete med VSF under de senaste fem åren, säger Jonas Abrahamsson, CEO E.ON Sverige.

Beslutet att kraftsamla de fortsatta investeringarna till Sverige och Danmark möjliggör en fortsatt hög investeringstakt. Satsningarna inriktas på förnybar och klimatneutral el- och värmeproduktion och omfattar vindkraft, nätinvesteringar, kraftvärme och baskraft.

Parterna är överens om att inte publicera avtalsvillkor för transaktionen.

För mer information kontakta:

Roger Strandahl, kommunikationschef E.ON Sverige, tel: 072 516 19 16

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.