E.ON Sverige AB

E.ON Sverige investerar 22 miljarder i tryggad energiförsörjning

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 15:13 CET

E.ON Sverige planerar att investera 22 miljarder kronor i tryggad energiförsörjning de kommande tre åren. Investeringarna går bland annat till ny el- och värmeproduktion i Malmö, förstärkta och utbyggda elnät, modernisering och kapacitetshöjning av den befintliga elproduktionen, utbyggnad av naturgasen och nybyggd vindkraft. E.ON Sveriges investeringar i elförsörjningen beräknas ge ett tillskott av el på 6-7 TWh från 2009.

- Kundernas trygghet ska stärkas. Våra investeringar syftar till att höja leveranssäkerheten och öka elutbudet på den nordiska marknaden. Det är bra för våra kunder med investeringar i en tryggad elförsörjning, säger Lars Frithiof, koncernchef E.ON Sverige.

Kraftvärmeverket i Malmö planeras ge ett kapacitetstillskott på 400 MW el och 250 MW värme från 2009.

Moderniseringen av reaktor O3 på OKG i Oskarshamn planeras genomförs 2008 och ökar kapaciteten med 250 MW.

Ny vindkraft projekteras vid Utgrunden och Kårehamn kring Öland. Vindkraftparken Utgrunden i Kalmarsund planeras tas i drift 2007/2008. Dessutom förprojekteras storskalig vindkraft på Midsjöbankarna. För detta krävs ytterligare mångmiljardinvesteringar och det kan ge ett tillskott på 1000 MW från 200 kraftverk. Dessutom ingår E.ON Sverige i ett konsortium som hoppas kunna bygga andra etappen av en stor vindkraftpark i Nysted i Danmark.

Under de närmaste tre åren kommer E.ON-koncernen att investera cirka 175 miljarder kronor, varav 155 miljarder i anläggningar.

För frågor kontakta Lars Frithiof, koncernchef, E.ON Sverige, telefon 0705-81 10 77 eller Stieg Claesson, kommunikationsdirektör E.ON Sverige, telefon 040-25 55 02.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Kommunikation
Johan Aspegren

E.ON Sverige to invest SEK 22 billion in secured energy supply

E.ON Sverige plans to invest SEK 22 billion in secured energy supplies during the next three years. These investments will be for new electricity and heat production in Malmö, strengthening and expanding electricity networks, modernizing and increasing the capacity of existing electricity production, expanding natural gas and constructing new wind power. E.ON Sweden’s investments in the supply of electricity are expected to provide an additional 6-7 TWh of electricity from 2009.

“The customer security shall be strengthened. Our investments aim at raising the security of the supplies and at increasing the electricity selection in the Nordic market. Investments in a secure electricity supply are good for our customers”, says Lars Frithiof, CEO of E.ON Sverige.

The customer security shall be strengthened. Our investments aims at raising the security of the supplies and at increasing the electricity selection in the Nordic market. Investments in a secure electricity supply are good for our customers, says Lars Frithiof, CEO of E.ON Sverige.

The cogeneration plant in Malmö is planned to provide additional capacity of 400 MW of electricity and 250 MW of heating from 2009.

The O3 reactor at OKG in Oskarshamn is planned to be modernized in 2008 and capacity will increase by 250 MW.

New wind power is being planned at Utgrunden and Kårehamn. The Utgrunden wind farm in Kalmarsund is planned to be put into operation in 2007/2008. There are also preliminary plans for a large-scale wind farm on the Midsjö Banks. This will require additional multi-billion kronor investments and it could provide an addition of 1 000 MW from 200 turbines. Furthermore E.ON Sverige is a part of a consortium that hopes to be able to erect the second stage of a big wind farm at Nysted in Denmark.

In the next three years, the E.ON Group plans to make investments of approximately SEK 175 billion, of which SEK 155 billion will be in generation facilities.

For further information, please contact E.ON Sverige’s Chief Executive Officer Lars Frithiof, telephone +46 (0) 705-81 10 77 or Stieg Claesson, Vice president, Communication, E.ON Sverige,
telephone +46 (0) 40 25 55 02.

Released by:
E.ON Sverige AB (Publ)
Communication
Johan Aspegren