E.ON Sverige AB

E.ON Sveriges årsredovisning publiceras i dag

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:07 CEST

E.ON Sveriges årsredovisning för 2008 publiceras i dag torsdagen den 16 april och finns att läsa och ladda ner på www.eon.se .

E.ON Sveriges årsstämma hålls måndagen den 11 maj kl 13.00 på E.ON Sveriges huvudkontor i Malmö. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att till aktieägarna utdela 14:30 kronor per aktie.

Ytterligare information lämnas av Christopher Delbrück, CFO och ställföreträdande koncernchef, E.ON Sverige, tel 040-25 52 15.

Utsänt av:
E.ON Sverige (publ)
Varumärke & Kommunikation
Louise Gudmundson

www.eon.se