E.ON Sverige AB

E.ON tar första steget mot pilotprojekt i klimatsmarta Hyllie

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 12:33 CET

E.ON och Roth Fastigheter har tecknat avtal för Roths klimatsmarta nybygge i Malmö-stadsdelen Hyllie. Projektet blir ett internationellt referensprojekt för hållbar stadsutveckling, där smarta och kostnadseffektiva energilösningar ska testas och utvecklas med de boende i fokus.

Pilotprojektet ingår i ”Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie” som drivs av Malmö stad och E.ON i samverkan med Siemens och med delfinansiering av Energimyndigheten. Det övergripande målet för stadsdelen är att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi 2020.

Enligt E.ON har byggbranschen en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

– Ju fler som bygger hållbart, desto bättre blir Hyllie som global förebild för hållbar stadsutveckling, säger Mattias Örtenvik, projektchef Sustainable City E.ON.

Bostadshuset som byggs i Hyllie kommer att ha en stark miljöprofil, med en mycket låg energiförbrukning. Fastigheten förses med solfångare och de boende kommer att kunna mäta, styra och påverka energianvändningen individuellt.

Systemet ger E.ON möjlighet att bland annat mäta värmetrögheten i fastigheten, kapa effekttoppar och prova nya prismodeller. Det ingår även två laddstolpar för elbilar i avtalet. För att säkra en hög energieffektivitet väljer Roth Fastigheter fjärrvärme.

Roth Fastigheter har utvecklat och förvaltat bostadsfastigheter i Malmöregionen i tre generationer. Rikard Roth, vd på Roth Fastigheter är övertygad om att Malmös hållbara utveckling kommer visa sig starkt i Hyllie och han tvekade aldrig att gå in det unika pilotprojektet.

– Som en mindre aktör på marknaden är det en fantastisk möjlighet att få vara först ut och visa att även våra muskler är starka nog att klara höga, internationella ambitioner.

– Vi väljer genomgående energisnåla lösningar. Det säkerställer att vi uppnår högt ställda mål, som kommer hyresgästerna till godo. Och inte minst säkerställa att vi som byggherre har ett attraktivt boende att erbjuda och sparar pengar på sikt, säger Rikard Roth, vd på Roth Fastigheter.

För mer information kontakta:Mattias Örtenvik, projektchef Sustainable City E.ON Sverige, 070-256 50 88.

Maria Swartling-Jung, kommunikatör E.ON Sverige, 070-662 40 62

Rikard Roth, Roth Fastigheter, 070-691 03 83.

Fakta om Hyllie projektet

I februari 2011 undertecknade Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för Malmös största utvecklingsområde Hyllie. Tillsammans kommer vi att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Målet är att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi 2020. Här utvecklar vi smarta nät som kommer att bidra till att energi utnyttjas effektivare. I Hyllie kommer människor via smarta energilösningar aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energiförbrukning, och dessutom kunna producera energi själva. Vi tänker nytt, bygger grönt och utnyttjar smart teknik för att bygga hållbart. För vi vet att det lönar sig och att resultaten blir bättre om man samarbetar.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.