E.ON Sverige AB

E.ON testar timavtal på kunder från Experimentet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 14:23 CEST

E.ON introducerar idag timpris för aktiva elkunder. Samtidigt erbjuds deltagare från Sveriges största energisparexperiment att vara med i E.ONs test av det nya timprisavtalet.

Timprisavtalet bygger på den nordiska elmarknadens pris, som ändras efter tillgång och efterfrågan på el.Timpriset kräver att man är en aktiv elkonsument och att man har koll på sin användning. Redan med start från 1 november kommer en mindre grupp, utvalda ur Sveriges största experiment, få prova på och utvärdera denna aktiva avtalsform.

-          Vi vill veta vad kunderna verkligen tycker om denna produkt, därför väljer vi att genomföra ett test med hjälp av våra engagerade experimentdeltagare. De har vanan inne och all utrustning är på plats, säger Lars Lagerkvist.

Diskussionerna om timpriset kopplat till deltagarnas erfarenheter av att följa sin elanvändning,  kommer att kunna följas på E.ONs Facebooksida. De som deltar i testet kommer också att kunna förmedla sina erfarenheter och åsikter genom en enkät vid slutet av året.

I Sveriges största energisparexperiment testar 10 000 kunder mätdosan 100koll för att se om de bara genom att se elanvändningen också kan minska den.

-          Vi vill generellt att konsumenterna ska få bättre koll på sin elanvändning. I framtiden kommer konsumenten att ha en mer aktiv roll i energisystemet; mätning och styrning av hushållens elanvändning är första steget till ett smart energisystem, säger Lars Lagerkvist, VD E.ON Försäljning.

 

Om Sveriges största energisparexperiment
10 000 kunder testar sedan februari i år mätdosan 100koll, ett visualiseringsverktyg, för att se om man med hjälp av den kan minska sin elförbrukning. Experimentet håller på till februari 2013. Experimentet har till dags dato visat att man rätt lätt kan spara cirka 11 procent el utan att ge avkall på bekvämligheten.

Om E.ONs timmätningsavtal
Från 1 oktober är det möjligt för alla E.ONs elhandelskunder att teckna detta avtal, med leverans senast 3 månader senare. Spotpriserna kan E.ONs kunder hålla koll på i en app, Min Energi. Under hösten kommer man även kunna se den på Mina Sidor samt genom en SMS-tjänst. Läs mer om detta på http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/El/Timpris

 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.