E.ON Sverige AB

E.ON väljer Ventyx för driftstödsystem av smarta elnät

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 09:30 CEST

E.ON har valt Ventyx, ett bolag inom ABB-koncernen, som leverantör av IT-lösningar för energikoncernens samlade arbete med smarta elnät. Utvecklingen drivs från Sverige men har hela den internationella E.ON-koncernen som upptagningsområde. E.ONs strategiska initiativ på detta område stödjer den ökande efterfrågan på tillförlitliga och hållbara energisystem.

E.ON och ABB kommer att ta fram ett nytt driftstödsystem för smarta nät i ett strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. Det nya systemet erbjuder en ”best practise” för koncernens globala enheter för att säkerställa högre effektivitet i det allt mer komplexa kraftsystemet.

– Smarta nät handlar om att optimera leveransen och distributionen av energi till kunderna. För att stödja detta mål måste de nya driftstödsystemen för smarta nät kunna hantera operativa krav i en helt ny omfattning. Vi är väldigt glada över samarbetet med Ventyx, som är en av våra viktiga samarbetspartners inom forskning och utveckling. Denna form av IT-lösningar är avgörande för att initiativen inom området smarta nät ska fungera, säger Peter Sigenstam, chef för E.ON Innovation Centre Distribution.

Driftstödsystemet bygger på det tidigare använda Ventyx-systemet, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Tillsammans ska nu följande IT-lösningar utvecklas och testas: Business Analytics, Network Optimization, Load Forecasting, Demand Response samt Distributed Resource Management. E.ONs driftstödsystem för smarta nät kommer genom en kombination av informationsteknologi (IT) och operativ teknologi (OT) att kunna leverera en högre grad av automation, mätning och visualisering som resulterar i en större kontroll över den decentraliserade produktionen och ytterligare stöd för efterlevnad av regler och bestämmelser.

– Driftstödsystemet som E.ON använder för smarta elnät är ett viktigt och innovativt framsteg på detta området. Vi tror att denna modell kommer att visa vägen världen över när det gäller hantering av den ökande andelen av varierande förnybar produktion och även konsumtion av energi. Vi är mycket nöjda med att utöka det nuvarande samarbetet med E.ON, och över att kunna ytterligare ta steg framåt med denna spännande lösning för smarta nät. Ventyx är den enda programvaruleverantören som kan leverera tillräckligt djupa och breda lösningar på IT- och OT-området, för att lösa några av våra kunders största utmaningar, säger Kennet Wilhelmsson, Senior Vice President på Ventyx.

E.ONs nya driftstödsystem för smarta nät har flera avancerade funktioner, exempelvis:

• Större kunskap om elnätens tillstånd med förbättrade prognoser med hjälp av driftdata i realtid eller nästan realtid, väderdata och neurala nätverksalgoritmer

• Mer optimerat reaktivt lastflöde och optimerad reaktiv spänningsreglering med hjälp av mer exakta prognoser gällande kapacitetsutnyttjande och distribuerade resurser gällande både för produktion och konsumtion

• Mer exakt övervakning och kontroll av effektflöden mellan överförings- och distributionssystem med ökad kontroll av belastning och efterfrågan

• Bättre prognoser för överbelastning från förnybara energikällor, i huvudsak vindkraftparker, baserat på väderinformation

Det nya smarta driftstödsystemet kommer att installeras i Malmö och ska enligt tidplanen testas under 2014.

För mer information kontakta: Peter Sigenstam, chef E.ON Innovation Centre Distribution,   tel: 0702 45 73 95, e-post: Peter.Sigenstam@eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.