E.ON Sverige AB

E.ON välkomnar förslag om nya värmeproducenters tillträde till fjärrvärmenätet

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 13:41 CEST

Idag presenterade Energimarknadsinspektionen sin utredning om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för producenter av värme. Myndighetens förslag går i korthet ut på att nya värmeproducenter ska ges tillträde till fjärrvärmenät de inte själva äger på skäliga villkor. De ska ersätta fjärrvärmeföretagen för kostnader anslutningen ger och anpassa sig till de tekniska kraven som finns i det aktuella systemet. E.ON anser att utredningsförslaget är ett steg i rätt riktning på fjärrvärmemarknaden.

-  Från E.ON:s sida välkomnar vi denna utveckling som är ett steg i rätt riktning att få in fler aktörer på fjärrvärmemarknaden, säger Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme. Att ge tillträde till fler aktörer gynnar konkurrensen och därmed pressar priset gentemot kund.

Fjärrvärme har en stor potential, inte minst för nya spännande värme- och kylalösningar som markvärme eller fjärrvärmedrivna vitvaror, eller som ryggraden i den hållbara stadsutvecklingen. Fjärrvärmen är en viktig del i energiomställningen i Sverige. Utredningens förslag skapar nu rätt förutsättningar för att ta tillvara all tillgänglig värme, oavsett om den kommer som värmeöverskott från en industri, eller om det är värme som produceras i ett annat fjärrvärmenät av en annan aktör. Detta är rätt bade för miljön och för samhällsekonomin.

-  På sikt skapar förslaget i utredningen förutsättningarna också för att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens så att kunden skulle kunna få välja sin leverantör av fjärrvärme, precis som på el- och gasmarknaden, avslutar Karin Jarl-Månsson.

För mer information kontakta Melinda Frigyesi-Almström, kommunikationschef E.ON Värme, 070 75 386 75.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.