E.ON Sverige AB

E.ONs kunder behöver inte oroas över Förvaltningsrättens dom om elnätsavgifter

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:41 CET

Förvaltningsrätten beslutade idag att Energimarknadsinspektionen (EI) gjorde fel i att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram vilka intäktsramar elnätsföretagen hade att förhålla sig till under perioden 2012–2015. En vinst för elnätsföretagen kan tyckas, men därmed inte sagt att våra kunder blir förlorare.

E.ON har inte för avsikt att utnyttja det utrymme som domen möjliggör. Vår verksamhetsplan som vi beslutade redan 2011 ligger fast. Med respekt för våra kunder, kommer vi inte höja avgifterna bara för att vi kan. Vi tar inte ut varje millimeter upp till intäktstaket, det är inte så vi tycker att man ska agera som företag om man vill ha en konstruktiv dialog med myndigheter och politik, säger Anders Olsson, vice vd E.ON Sverige.

E.ON har drivit två huvudspår i Förvaltningsrätten - av principiell karaktär, inte ekonomisk. Vi ansåg oss bli diskriminerade till följd av den affärsmodell vi arbetar efter, med fältverksamhet i outsourcad regi, i konkurrens mellan olika entreprenörer. Denna affärsmodell ratades i praktiken av regleringsmetoden vilket vi ansåg vara orättvist. För att en förändring i regleringsmodellen skulle kunna vinna laga kraft, var ett beslut i domstolen nödvändigt. Nu kan vi fortsätta att utveckla framtidens elnätsverksamhet med samma spelregler oavsett affärsmodell.

- Det är bra att domstolsprocessen nu är avslutad. Vi tycker inte det är rätt att så här viktiga frågor avgörs i domstol, utan ser hellre att vi genom en konstruktiv dialog mellan kunder, myndigheter och politik utvecklar en effektiv elnätsverksamhet. Vi vill ha långsiktiga spelregler som innebär stabila priser för våra kunder, säger Anders Olsson.

 

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.