E.ON Sverige AB

E.ONs kunder nöjdare i årets SKI-mätning

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:17 CET

Svenskt Kvalitetsindex presenterade idag resultaten från sin kundnöjdhetsundersökning av den svenska elmarknaden. E.ONs kundnöjdhet bland företagskunder inom elhandel ökar med 3,5 procentenheter till 62. Branschens positiva trend fortsätter.
- Vi är glada över den positiva trenden vi ser, och det är bra att våra resultat ökar jämfört med föregående år. Men vi är inte nöjda, vi arbetar hårt med att ge våra kunder ännu bättre service, kommenterar E.ON Nordics koncernchef, Håkan Buskhe.

I resultaten från undersökningen framkommer att:

• Elhandelsbranschens positiva trend fortsätter. Särskilt stor är kundnöjdhetsökningen bland företagskunder.

• E.ON fått det högsta indexvärdet hittills för kundnöjdhet både från sina företags- och privatkunder med 62 respektive 61,2.

• För första gången ingår elnäts- och fjärrvärmeföretagen i undersökningen. Elnätsföretagen får generellt sett låga värden jämfört med elhandelsföretagen vilket även gäller E.ON. Inom E.ON pågår ett åtgärdsprogram för att förbättra detta.

• Nöjdast är fjärrvärmekunderna på privatsidan. E.ONs privata fjärrvärmekunder får indexvärdet 68,7 för kundnöjdhet.

E.ONs mål är att ha branschens nöjdaste kunder. Omfattande investeringar görs och resurser satsas på att nå detta mål. Bland flera exempel kan nämnas:

• Under året har tillgängligheten i Kundservice förbättrats, och andelen besvarade samtal har ökat från 84 procent vid årets början, till att nu ligga stadigt över 90 procent. Stora ansträngningar har även gjorts för att förbättra hanteringen av klagomål. Andelen kunder som kan tänka sig rekommendera E.ON, trots klagomålsärenden, har ökat från 55 procent till 67 procent på bara ett halvår.

• Intresset för energirådgivning har ökat, och hela 30 procent av kunderna säger att de någon gång fått rådgivning från E.ON. Det är i genomsnitt 10 procent högre jämfört med övriga energibolag.

• Vädersäkringen av elnätet fortsätter. Det handlar om att säkra leveranser främst genom att gräva ner ledningar. 14 800 km ledning har hittills säkrats. Totalt ska 17 000 km ledning säkras, motsvarande sträckan Älmhult-Rio de Janeiro. Sedan arbetet inleddes 2005 har elavbrotten minskat med 55-60 procent.

• Totalt investeras 6 miljarder i effektivisering av vattenkraftverk, utan att göra ingrepp i naturen. Effektiviseringarna motsvarar 2 nya kraftverk. Samtliga privatkunder får sin el från vattenkraft om de inte väljer vindkraft.

• 250 miljoner kronor investeras i fler biogasanläggningar och nya tankställen. Samarbete har också inletts med OKQ8 för att göra det enklare att tanka biogas framöver.

• En av världens största vindkraftparker byggs till havs i Danmark. Det minskar utsläppen med 700 000 ton koldioxid varje år (minskad användning av kolkraft).


För ytterligare information, kontakta koncernchef Håkan Buskhe, telefon 0702-79 52 20 eller Varumärkes & Kommunikationsdirektör Carina Brorman, telefon, 0705-69 39 99.