E.ON Sverige AB

E.ONs nya biobränslepanna i Markaryd invigd

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 12:06 CET

Den 16 december invigdes E.ONs satsning på utbyggd värme­produktion i Markaryd av Mats Bärring, enhetschef på E.ON Värme och Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson. Investeringen som uppgått till nästan tio miljoner kronor minskar behovet av fossila bränslen en rejält.

– Tack vare den nya pannan fördubblar vi biobränslekapaciteten vid anläggningen i Markaryd, sa Mats Bärring, enhetschef produktionsanläggningar, E.ON Värme. Det betyder mer fjärrvärme men lägre utsläpp. En kombination som ligger helt i linje med E.ONs ambition om att minska verksamhetens koldioxidutsläpp.

– Satsningen ger en bättre miljö i Markaryd och dessutom möjlighet att expandera fjärrvärmen ytterligare, sa Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd kommun. Det ser vi i kommunen som mycket positivt.

Fjärrvärmeverksamheten i Markaryd förvärvades av E.ON 2003. Sedan dess har antalet fjärrvärmekunder ökat kraftigt och idag har E.ON drygt 70 kunder, huvudsakligen kommunala fastigheter, flerfamiljshus och villor i tätorten. 

Den nya pannan, med en kapacitet på 4 MW, har möjliggjort anslutning av industrifastigheter i Västra Industriområdet. Redan har cirka 2,5 GWh anslutits med möjlighet till ytterligare utökning.

Ytterligare information lämnas av Håkan Gunnarsson, regionchef E.ON Sverige, tel 0705-55 98 12.

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.