E.ON Sverige AB

E.ONs nya regionala fjärrvärmenät mellan Norrköping och Söderköping invigt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 11:30 CET

Klockan 11 den 11/11 2011 invigdes E.ONs satsning på att bygga samman fjärrvärmenäten i Norrköping och Söderköping. Den 11 kilometer långa överföringsledningen mellan städerna gör att även söderköpingsborna nu får ta del av värmen från Händelöverket i Norrköping.

 

– Ett regionalt fjärrvärmenät mellan Norrköping och Söderköping är bra ur flera perspektiv, sa Karin Jarl-Månsson, VD på E.ON Värme vid invigningen. Dels ökar vi energieffektiviseringen genom att nyttja Händelöverket, regionens effektivaste produktionsanläggning. Dels kan vi stänga ner äldre anläggningar i centrala Söderköping och istället hantera utsläppen vid Händelö, där reningen av rökgaser är betydligt bättre. Och slutligen ökar vi leveranssäkerheten och öppnar upp för en framtida fjärrvärmeutbyggnad i Söderköping.

En stor del av sträckan har Söderköpings kommun samförlagt en ledning för avloppsvatten tillsammans med fjärrvärmerören. Avloppsledningen kommer att kopplas till avloppsnätet i Norrköpings kommun, där vattnet omhändertas vid reningsverket i Norrköping.

– Att behandla Söderköpings avloppsvatten i Norrköping innebär en klar miljövinst, precis som sammankopplingen av fjärrvärmenäten gör, menade Magnus Berge (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderköpings kommun. E.ONs satsning visar att de verkligen tror på Söderköping som tillväxtkommun och med en robust infrastruktur skapar vi förutsättningar för vår vision om att utöka Söderköpings befolkning till 16 000 invånare 2020.

Arbetet med att bygga samman de båda fjärrvärmenäten började redan 2009, då en två kilometer lång förstärkningsledning byggdes inne i Söderköping. Hösten 2010, samtidigt som E.ONs nya kraftvärmeanläggning vid Händelöverket togs i drift, påbörjades arbetet med överföringsledningen.

Rören har svetsats ihop ovan mark och lagts ner i sektioner om 500-800 meter. Under Göta Kanal användes styrd borrning då rören drogs på plats fyra meter under kanalen. E.ONs investering har uppgått till cirka 80 miljoner kronor.

Ytterligare information lämnas av Björn Persson, regionchef E.ON Sverige, tel 070-655 61 55.

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.