Emailvision

E-post är fortfarande den drivande kraften i marknadsföringen - Integrerad e-postmarknadsföring avgörande för att den starkaste överlever

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:55 CET

Siffror som publicerats av MarketingSherpa under 2009 visade att mer än en tredjedel av tillfrågade företag ökade satsningarna på e-post. 2009 var också ett år av stark tillväxt för e-postmarknadsföring till existerande kunder, trots den globala lågkonjunkturen, vilket tvingat företagen att drastisktt minska utgifterna för andra marknadsföringsaktiviteter.

Nedan pekar Marcus Nyman, Nordenchef på Emailvision, på tre viktiga trender under de kommande tolv månaderna, som kommer att ha en betydande inverkan på e-postmarknadsföring.

E-postmarknadsföring och sociala medier kommer att förstärka varandra
Att integrera e-postmarknadsföring och sociala medier gör det möjligt för ett varumärke för att öka effekten hos båda aktiviteterna. Integration är avgörande för den organiska tillväxten för e-postlistor, eftersom innehållet sprids viralt.

Mobil marknadsföring kommer att öka markant
Kunder förlitar sig allt mer på mobila enheter för kommunikation och meddelandehantering, och därför är mobil marknadsföring en naturlig komponent när man vill engagera kunder med en flerkanalig strategi. Mobil marknadsföring kan delas upp i två segment, smartphones och SMS.

  • E-post för smartphones – meddelanden för smartphones bör optimeras, eftersom enheterna till exempel normalt inte stödjer Flash-animation och fortfarande kan ha begränsad bandbredd.
  • SMS – Att kombinera kampanjhantering för e-post och SMS kan hjälpa varumärken att hantera kunder mer effektivt. Till exempel genom att skicka ett SMS-erbjudande till en kund som öppnat ett visst e-posterbjudande eller klickat på en viss erbjudandelänk, för att öka chanserna att generera ett köp.

Tyngdpunkten bör läggas på strategiska kampanjplanering 
Det har blivit allt viktigare att arbeta på ett strategiskt plan med e-postkampanjer för att säkerställa att varumärken optimerar varje läge. Alltför många kampanjer irriterar kunder, medan alltför få inte lyckas behålla kunder engagerade. Att införa en strategisk plan hjälper varumärken att koordinera e-postkampanjer med övrig marknadsföring och skapa synergieffekter.

"Det är viktigt för marknadsförare att ligga steget före i utvecklingskurvan vad gäller konsumenternas attityder och de kanaler de väljer att använda för att interagera med varumärken, säger Marcus Nyman, Nordenchef på Emailvision. "Det första steget är att införa en marknadsföringsplan som är fräsch och relevant, och som täcker in kundernas behov. E-post kommer att fortsätta att vara kungen av mätbar ROI och fortsätta att vara det kitt som binder ihop alla marknadsföringsaktiviteter. "

Emailvision har publicerat ett nytt  White Papper med tio trender för e-postmarknadsföring 2010.Du kan ladda ner en gratis kopia genom att klicka här:

http://www.emailvision.se/ressources-email-marketing/downloads?d=white%20papers%20and%20reports/1508