eHälsomyndigheten

E-recepttjänsterna åter tillgängliga

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 21:45 CEST

Det går nu att expediera e-recept. Samtliga eHälsomyndighetens tjänster är tillgängliga. Men vi kommer att behöva genomföra serviceåtgärder, vilket kan påverka tillgängligheten under natten.

Vi kommer nu i samarbete med vår it-driftsleverantör att fokusera på att grundligt analysera det inträffade. Vi beklagar återigen de problem som uppstått.

Bakgrund
eHälsomyndighetens driftsstopp påverkade e-recepttjänsterna så att apoteken inte kunde expediera e-recept.Stoppet uppstod klockan 14.30 på tisdag eftermiddagen. Det gick inte att expediera e-recept på landets apotek. Orsaken var att apotekens system inte kom åt receptinformationen som eHälsomyndigheten ansvarar för.

Apoteken har reservrutiner vid brådskande ärenden så att de som behöver läkemedel inte ska drabbas.

Mer information se www.ehalsomyndigheten.se

För mer information kontakta: Erika Burlin Hellman, pressansvarig, 010-458 63 56, 076-144 40 56, erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.