Sundsvalls kommun

E-tjänsten Skolskjuts vinner Klarspråkskristallen

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 09:41 CEST

Sundsvalls kommun har vunnit Språkrådets pris Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt offentligt språk och ett inspirerande klarspråksarbete i framtagandet av en ny e-tjänst.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Temat för årets pris var ”klarspråk i e-tjänster”.

Samarbete mellan kommuner i länet

E-tjänsten för skolskjuts, som har vunnit Klarspråkskristallen, ingår i e-tjänsteplattformen Open ePlatform och har tagits fram inom projektet eSamverkan. I projektet samarbetar kommuner i länet för att utveckla e-tjänster som skapar en enklare vardag för privatpersoner och företag. E-tjänsten för skolskjuts ligger ännu i testmiljö men lanseras i början av maj.

- Klarspråk är viktigt och kommer att bli ännu viktigare framöver med tanke på samhällets utveckling, som bland annat innebär ökande informationsmängder och nya medborgare från andra länder. Jag är glad och stolt över att se att det blir så här bra när språk och teknik går hand i hand, säger Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör.

Klarspråkskristallen delades ut torsdag 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och priset togs emot av John Paulsson, IT-projektledare och systemförvaltare för Open ePlatform och Anna-Karin Åström, kommunikationsstrateg.

Juryns motivering

”Sundsvalls kommun har, i samverkan med andra kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten "Skolskjuts" i öppen källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning, även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra kommuners arbete med e-tjänster.”

KlarspråkskristallenIkon för nytt fönster

Projekt eSamverkanIkon för nytt fönster

Språkrådsdagen 2016Ikon för nytt fönster

Kontakt

Niklas Rahm, projektledare eSamverkan, mobiltelefon 070-561 03 66

Anna-Karin Åström, kommunikationsstrateg, mobiltelefon 070-529 22 10