Nordic Edge

E- tjänster, en viktig del av Västerås Stads service till medborgarna.

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:15 CEST

E- tjänster, en viktig del av Västerås Stads service till medborgarna.

PRESS RELEASE
Stockholm, Sweden

Västerås stads webbplats ska vara som varje medborgares personliga kommunkontor, där man kan nå allt det man behöver när det gäller kommunala tjänster och service. Alla medborgare och medarbetare kan få och utbyta information, ställa frågor och uträtta ärenden via elektronisk självbetjäning, oberoende av tid och geografisk belägenhet.

Ett viktigt mål i stadens e-policy var att utveckla sin relation till medborgaren, dvs användaren. Detta genom att

 • Fokusera på användarens behov.
 • Skapa och kommunicera tjänster.
 • Trygga individens rättsäkerhet och integritet.
 • Uppmuntra till samverkan.
 • Sträva efter förenkling.

För de tjänster som kräver förstärkt åtkomst (e-legitimation) har Västerås Stad valt Nordic Edge Certificate Services.

”Produkten möjliggör att vi själva på ett enkelt sätt kan integrera ny tjänster. Nästa tjänst som skall lanseras är Procapita för äldremosorgen och i samband med detta slår vi på SAML stödet som finns i Nordic Edge Certificate Services” säger Gunilla Albert, IT Arkitekt, Västerås Stad.

Nordic Edge Certificate Services är en lösning som hanterar alla certifikatlösningar och minskar komplexiteten från organisationens infrastruktur och applikationer. Den tar hand om autentiseringen av användare från de olika certifikatmetoderna, hanterar alla eventuella självregistreringar för autentiserade användare samt integreras med befintlig infrastruktur. Signeringsmodulen är en viktig komponent för att fullt ut kunna automatisera tjänster.

De tjänster som  idag kräver förstärkt åtomst och/eller signering på Västerås webbplats är

 • Överförmyndare
 • Barnomsorg
 • Skolportal
 • Förskoleval
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Bygglov

Om Västerås Stad

Västerås Mälarstaden är Sveriges femte största tätort med ca 140 000 innevånare.

Industrin är fortfarande betydande men grafisk industri, data- och elektronikföretaghandel, kommunikationer och service dominerar idag. Västerås Stad har ca 11 000 anställda.

Stadens vision för 2026 vittnar om en stad med en stark historia. Här finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad att vara stolt över och där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Om Nordic Edge

Nordic Edge utvecklar lösningar för identitets- och åtkomsthantering för både lokala nätverk och molntjänster. Med produkter från Nordic Edge kan organisationer spara både tid och pengar medan man säkrar organisationens externa åtkomst samt förbättrar användaradministreringsprocesser. Produkterna inkluderar stark autentisering, rollbaserad delegerad administration och provisionering.

För mer information är du välkommen att kontakta:
Gisela Horndahl, Säljare, +46 8 122 07 500, ghorndahl@nordicedge.se