Vägverket

E18 Arboga – Köping får ny asfalt

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:47 CEST

Den här veckan inleds arbetet med att förbättra E18 mellan Arboga (Gräsnäs) och Köping (norr om trafikplats Strö). Beläggningsarbetet kommer att pågå så länge det är tillräckligt varmt för att asfaltera, dvs till någon gång i november. I vår återupptas arbetet och blir helt klart i juni.

Motorvägen är ojämn och på vissa partier mycket spårig, därför ska båda väghalvorna fräsas och få ny beläggning.

Arbetet kommer att ske på en väghalva i taget. Det innebär att trafiken i båda riktningarna får samsas på den andra väghalvan. Det blir ett körfält i vardera riktningen och hastigheten sänks till 70 km/tim förbi arbetsområdet. Arbetet delas in i etapper så att inte hela sträckan behöver ledas om på en gång.

– Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för de störningar som arbetet innebär. Att leda över all trafik på en väghalva gör att vi kan arbeta mer effektivt och får en säkrare arbetsmiljö, säger Anders Borgstedt, projektledare.

Ytterligare ett vägarbete på E18

Under samma period ska enbart fräsning utföras på några partier mellan Köping och Västerås. De värsta spårbildningarna ska fräsas bort och arbetet kommer att utföras främst nattetid under ca en vecka.

Aktuell trafikinformation finns på www.vv.se, ”Läget på vägarna”.

För mer information, kontakta Anders Borgstedt, projektledare , Vägverket Region Mälardalen, telefon 0730-39 14 61


Region Mälardalen
Informationsfunktionen: Postadress: Box 1140. 631 80 Eskilstuna.
Telefon: 016 - 15 70 00. Telefax: 016 - 15 70 05.
E-post: vagverket.esk@vv.se
Informationsansvarig: Pia Lundberg Telefon: 016 - 15 72 33.
Mobil: 070 - 560 66 80. Telefax: 016 - 15 70 80.
E-post: pia.lundberg@vv.se
Informatör: Jonas Karlsson Telefon: 016 - 15 70 55.
Mobil: 070- 384 85 90 Telefax: 016 - 15 70 80.
E-post: jonas.karlsson@vv.se