Vägverket

E18 väster om Karlskoga får mitträcke

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:42 CEST

Under våren och sommaren ska E18 mellan Kojängen och Karlskoga få ny beläggning och mitträcken. Målet är att arbetetna ska vara avslutade senast i augusti. Skanska är entreprenör och utför arbetet.

Vägarbetet startade hösten 2003 innebär att E18 Kojängen-Karlskoga får två körfält som alterneras med ett. Körriktningarna skiljs åt av ett vajerräcke. När mitträcket sätts upp stängs flera mindre korsningar och anslutningar. För att trafikanterna ska kunna ta sig till de större korsningarna har det kringliggande vägnätet byggts ut.

Ombyggnaden av E18 har gått något snabbare än planerat och målet är nu att allt ska vara färdigt i slutet av augusti, två månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Under maj blir sidovägarna och anslutningarna klara och då börjar arbetet med asfaltering samt uppsättning av mitt- och sidoräcken.

Arbetet kommer oundvikligen att medföra trafikstörningar, främst vid asfaltering och montering av mitträcket. Det blir trångt att passera med både maskiner och personal på vägen och hastigheten kommer att vara nedsatt.

- Jag hoppas att trafikanterna tar det försiktigt förbi arbetsplatsen har förståelse för de störningar som arbetet medför, säger Anders Borgstedt, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

Mer information om projektet finns på www.vv.se/vagprojekt


Aktuell trafikinformation finns på www.vv.se, "Läget på vägarna".


För mer information, kontakta Anders Borgstedt, projektledare på Avdelning Vägbyggnad, Vägverket Region Mälardalen, telefon 016-15 70 48 eller 0730-39 14 61.