SYSteam

EAB väljer utvecklande affärssystemlösning från SYSteam

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:36 CET

SYSteam har tecknat avtal om införande av affärssystemet Jeeves Universal hos EAB. Företaget räknar med att växa kraftigt framöver, och SYSteams lösning blir ett stöd i EAB:s tillväxt. Affären värderas till 3,5 MSEK.

EAB, som tillverkar portar, stålbyggnader och lagerinredningar, omsätter i dagsläget cirka 600 MSEK, och planerar att växa ytterligare framöver. Med en marknad som sträcker som över såväl Europa, som Nordamerika och Asien, behövs en flexibel affärssystemlösning som stöd för tillväxten.

”SYSteam kan och förstår vår affär väl, deras verksamhetserfarenhet i kombination med deras IT-kunnande kommer att vara ett bra stöd för oss i vår fortsatta utveckling. Vår ambition med processkartläggningen var att åstadkomma så lika processer som möjligt i våra tre affärsområden vilket vi ser att vi kommer att uppnå med SYSteams lösning. Eftersom vi också planerar att växa framöver så var flexibiliteten i affärssystemlösningen viktig för oss, och det upplever jag att vi får med Jeeves Universal som bas” säger Stefan Höögs, IT-ansvarig på EAB.

Affärssystemaffären föregicks av en processkartläggning, som också den genomfördes av SYSteam, där EAB:s process kartlades och analyserades för att systemet sedan skulle stödja bolaget på bästa möjliga sätt. EAB genomförde vidare ett plattformsbyte under föregående år, där också SYSteam var leverantör, för att ha bästa möjliga bas att utgå från under affärssystembytet.

”Vi är glad att samarbetet mellan SYSteam och EAB ytterligare fördjupas genom denna affär. Vi har samarbetat sedan mitten av 1980-talet och vill naturligtvis vara en partner för EAB även i deras fortsatta tillväxt”, kommenterar Niclas Ekblad, koncernchef på SYSteam.

”Vår lösning erbjuder både en flexibilitet och integrationsmöjligheter som är nödvändiga för att kunna fokusera på de verksamhetseffekter som uppnås i projektet och i framtiden”, säger Claes Andersson, ansvarig säljare på SYSteam.


SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.


Läs mer på www.systeam.se


För mer information, kontakta:

Niclas Ekblad, koncernchef SYSteam
Tel: 036-14 93 10

Stefan Höögs, IT-ansvarig EAB
Tel: 0371-34064