Skellefteå Kraft

Earth Hour i morgon: Skellefteå Kraft vill se en ökad elanvändning

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 13:38 CEST

I morgon, lördag, är det dags för Earth Hour, en manifestation där människor världen över visar sitt klimatengagemang genom att släcka lampor och stänga elektriska apparater.
– Earth Hour är en nyttig påminnelse om att vi snabbt måste lösa de globala klimatutmaningarna. Men på Skellefteå Kraft vill vi vrida perspektivet och istället prata om nödvändigheten att öka och förbättra elanvändningen, säger Catarina Hägglund, informationschef på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft visar sitt engagemang för Earth Hour genom att släcka ned sitt huvudkontor.
– Earth Hour stärker den globala gemenskapen och medvetandet kring de klimatutmaningar vi står inför. Men vi vill prata om en ökad elanvändning. Det handlar om att arbeta för en framtid där fossila bränslen, som kol och olja, i snabb takt byts ut mot förnybar el, resonerar Catarina Hägglund och fortsätter:

– El har en nyckelroll i ett framtida hållbart samhälle. Detta genom lägre utsläpp av växthusgaser, modern teknik och energieffektivisering. Genom att till exempel byta från bensin eller diesel till el i transportsektorn kan utsläppen av både koldioxid och luftföroreningar minska. Att elektrifiera processer inom industrin eller att öka användningen av fjärrvärme vid uppvärmning ger samma effekt, liksom att effektivisera energianvändningen i hemmen genom smartare konsumtion.

Okunskapen kring elanvändning är utbredd, vilket även märks i politiska sammanhang. Europaparlamentet har till exempel föreslagit att Sverige ska minska sin energianvändning med 167 TWh primärenergi till år 2020, och att vi därefter årligen bara får göra av med 481 TWh.
Svensk Energis vd, Kjell Jansson, har tittat på konsekvenserna av det.
– Det blir inte aktuellt att ge tillstånd till ny gruvdrift i norra Sverige eller att Facebook öppnar ytterligare en serverhall i Sverige – tvärtom, avveckla och stäng ner verksamheten, skriver han på Second Opinion Energi.

I slutändan ska konsumenterna inte ha dåligt samvete när de använder el.
– Industrierna och den enskilde konsumenten ska inte behöva fundera över konsekvenserna av sitt elanvändande – vår produkt ska hålla måttet, både ur kvalitets- och miljösynpunkt. I den bästa av framtidsvärldar kommer Earth Hour inte att vara nödvändigt, säger Catarina Hägglund. 

För mer information:
Catarina Hägglund, informationschef,Skellefteå Kraft
Telefon: 070-511 11 55
E-post:  catarina.hagglund@skekraft.se

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.