Intrum Justitia AB

East Capital Explorer, East Capital Financials Fund och Intrum Justitia investerar gemensamt i portföljer med förfallna ryska konsumentlån

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 08:46 CET

East Capital Explorer och Intrum Justitia avser att tillsammans med East Capital Financials Fund investera i ett joint venture som ska förvärva portföljer med förfallna krediter utan säkerhet, främst på den ryska marknaden. Den totala investeringen förväntas uppgå till 20 MEUR, varav Intrum Justitia avser att investera 10 MEUR.

Den ryska marknaden för utlåning utan säkerhet har vuxit kraftigt och andelen förfallna lån såsom konsumentlån, avbetalningskrediter, kortkrediter och billån har ökat i betydande omfattning under finanskrisen. För att förbättra kassaflödet överlåter bankerna i allt större utsträckning inkassoarbetet till lokala inkassoföretag eller säljer portföljerna med förfallna konsumentlån på marknaden.

Portföljerna som joint venture-företaget förvärvar kommer att skötas av utvalda lokala inkassoföretag. Morgan&Stout (M&S), ett ryskt inkassoföretag där East Capital Financials Fund är en av delägarna, kommer att ingå i detta urval.

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, säger: ”Tillsammans med de andra investerarna och Morgan&Stout har vi skapat en stark struktur för att generera attraktiv avkastning på denna investering.”

Lars Wollung, VD och koncernchef Intrum Justitia, säger: ”Detta är ett första steg för Intrum Justitia mot en möjlig expansion in i den ryska marknaden. Tillsammans med våra välrenommerade partners kommer vi utforska potentialen i denna mycket intressanta marknad.”


För ytterligare information v g kontakta:

Bengt Lejdström, CFO at Intrum Justitia AB
Tel: +46 8 546 10 237

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer
Tel: +372 517 7579

Jyrki Talvitie, Senior Advisor East Capital Financials Fund
Tel +7 495 380 15 15

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 23 marknader. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

East Capital Financials Fund är en riskkapitalfond med målsättningen att dra nytta av den långsiktiga makroekonomiska utvecklingen och den växande banksektorn i Östeuropa och OSS-länderna (Oberoende Staters Samfund - före detta Sovjetunionen). Fonden har genomfört ett antal transaktioner i Ryssland, Ukraina, Georgien och Kazakstan och har idag fjorton innehav i portföljen. Tretton av portföljbolagen är banker och ett är ett inkassobolag.