East Capital

East Capital förstärker sin Asienbas i Hongkong

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 10:30 CEST

East Capitals asiatiska verksamhet koncentreras till Hongkong där Karine Hirn, partner och medgrundare av East Capital, blir ansvarig för att leda investeringsteamet. East Capital etablerade sig i regionen  med ett Hongkong-kontor 20och 2010 öppnades ett andra kontor i Shanghai.   

East Capitals Asien-team, som investerar i Kina och andra delar av Asien,  består av sex personer, som arbetar tillsammans från Hongkong och Stockholm. Senior Advisors Dmitriy Vlasov, Adrian Pop samt Karine Hirn kommer nu att stationeras i Hongkong. Chief investment officer Peter Elam Håkansson, Kristina Sandklef, makroekonom med fokus på Asien, och analytikern Huizi Zeng har Stockholmskontoret som bas. Karine Hirn är också ordförande för East Capitals Asia Advisory Committee. Där ingår även Peking-baserade rådgivaren Christer Ljungwall och Johan Björkstén, verksam från Shanghai.

Portföljförvaltare Gustav Rhenman lämnar East Capital den 31 augusti i år. Teamet som investerar i Asien arbetar vidare enligt samma investeringsfilosofi och strategi.   

– Att för tre år sedan låta Shanghai vara den ursprungliga basen för Asien-teamet var viktigt för att bygga en förståelse för det kinesiska fastlandet, och för att bygga upp ett nätverk av kontakter, som vi kommer att behålla och utveckla vidare. Genom att koncentrera verksamheten till Hongkong kan vi nu på ett effektivt sätt bibehålla och fördjupa vår analys av Kina och övriga tillväxtmarknader i Asien. Gustav har på ett värdefullt sätt bidragit till vår utveckling och våra framgångar i Asien.  Vi önskar honom nu lycka till, säger Karine Hirn.

– Efter att jag under åtta år förvaltat East Capitals Asien-fonder och bidragit till uppbyggnaden av ett investeringsteam inriktat på Asien lämnar jag nu. Jag delar East Capitals syn på hur investeringar ska göras i tillväxtmarknader och lämnar över ansvaret för fonderna till ett starkt team, säger Gustav Rhenman.

Kontaktinformation:
Karine Hirn, Partner, East Capital +86 136 1174 7125 karine.hirn@eastcapital.com

Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital, 070 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om East Capital
East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 32 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.

www.eastcapital.se