East Capital

East Capital lanserar ny Special Opportunities Fund

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:40 CEST

East Capital tillkännagav idag lanseringen av Special Opportunities Fund II som kommer att fokusera på investeringar i företag med positiva framtidsutsikter men som av marknads- eller ägarspecifika orsaker kan förvärvas till lägre värderingar än företagens nyckeltal och finansiella ställning motiverar. Dessutom kommer fonden också att investera i pressade sektorer och företag och genom riktade nyemissioner när det råder ett gynnsamt förhållande för sådana investeringar mellan risk och avkastning. Fonden kommer att investera i Ryssland och i alla regioner i Östeuropa.

Investeringsmöjligheter kommer att sökas utanför de traditionella marknaderna och därmed dra fördel av East Capitals erfarenhet och lokala nätverk. Fonden kommer att fokusera på investeringar med klart identifierade faktorer för omvärdering samt med möjligheter till avyttring inom fyra år. East Capital kommer vid behov att ta en aktiv roll i bolag genom styrelsearbete och på andra sätt. Fondens investeringsfokus kommer att vara på noterade, eller på annat sätt handlade aktier, men även andra finansiella instrument kan också utnyttjas om detta är aktuellt. Efter tre år från fondens start kommer alla vinster från avyttringar att delas ut.
 
”Fortsatt volatilitet på marknaden och brist på riskvilligt kapital spelar oss i händerna och gör det möjligt att hitta liknande investeringar såsom dem efter krisen 2008. Vår lokala närvaro och analys på plats gör att vi kan agera snabbt genom marknader och regioner och dra fördel av dessa möjligheter innan läget på marknaden återgår till det normala”, säger Peter Elam Håkansson, ordförande och chef för investeringsteamet.
 
Den nya fonden är en uppföljare till den framgångsrika fonden East Capital Special Opportunities Fund som lanserades under andra kvartalet 2009. Denna är nu fullinvesterad och har gått upp 38% (USD) sedan start.
 
East Capital Explorer AB, ett svenskt börsnoterat bolag som huvudsakligen investerar i East Capitals fonder för Private Equity och alternativa investeringar, har beslutat att investera 35 MEUR i fonden under fjärde kvartalet 2010. Special Opportunities Fund II, som har sitt säte i Luxemburg med euro som redovisningsvaluta, kommer även att vara öppen för andra institutionella och kvalificerade investerare. Fondens livslängd beräknas till fyra år och fondens omfattning är begränsad till 100 MEUR.
 
 
Kontaktinformation:

Albin Rosengren, Partner and Head of Sales, East Capital
070-717 00 21
albin.rosengren@eastcapital.com

Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital
070-601 92 20
vesna.lucca@eastcapital.com

Fakta om East Capital
East Capital är den ledande, oberoende kapitalförvaltare som specialiserar sig på finansmarknaderna i Östeuropa. Bolaget grundades 1997. Investeringsstrategin baseras på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser och täta företagsbesök av våra investeringsteam. East Capital förvaltar aktivt 40 miljarder SEK i både public och private equity inom East Capital Universe som omfattar 30 länder och mer än 400 miljoner personer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Tallinn och Wien.
www.eastcapital.se