East Capital

East Capital startar ny Rysslandsfond

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 08:32 CEST

För att dra nytta av potentialen i den starka inhemska ryska ekonomin lanserar East Capital en ny alternativ investeringsfond, East Capital Russia Domestic Growth Fund.

Trots den osäkerhet som råder i världsekonomin fortsätter den ryska ekonomin att gå mycket bra. Både arbetslösheten och inflationen är rekordlåg samtidigt som lönerna stigit snabbt. Det betyder i sin tur att den inhemska konsumtionen har varit särskilt stark.

Under de nuvarande marknadsförhållandena finns det mycket goda investeringsmöjligheter i flera företag som är exponerade mot den inhemska ryska marknaden”, säger Aivaras Abromavicius, partner och senior rådgivare på East Capital.

Målet med East Capital Russia Domestic Growth Fund är att skapa en portfölj med 10 till 20 olika bolag där minst hälften av omsättningen genereras i Ryssland. Investeringar kommer att göras i noterade bolag med ett marknadsvärde över 500 miljoner amerikanska dollar.

Företag som är exponerade mot den inhemska ryska marknaden har konsekvent levererat högre omsättningstillväxt jämfört med företag i exportsektorn. Vi förväntar oss att den trenden kommer att fortsätta. Det är också något som märks i aktiekurserna. Inhemska företag har gått klart bättre än exportföretag som är beroende av den global efterfrågan”, säger Aivaras Abromavicius.

Fonden kommer att vara aktiv i flera olika sektorer och investera i aktier som anses vara undervärderade och som därmed har stor potential att stiga i värde. East Capital kommer att vara en aktiv investerare i fondens portföljbolag genom att nominera styrelseledamöter och förbättra bolagsstyrning.

Börsnoterade East Capital Explorer AB har beslutat sig för att investera 15 miljoner euro i den första stängningen av fonden, som kommer att ha sitt säte i Luxemburg och vara öppen för fler institutionella och andra professionella investerare.

Kontaktinformation
Aivaras Abromavicius, partner och senior rådgivare, East Capital.
+46 8 505 88 500 aivaras.abromavicius@eastcapital.com 
Anna Sönne, presskontakt, East Capital
+46 70-601 48 53 anna.sonne@eastcapital.com

East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. www.eastcapital.se