East Capital

East Capital undertecknar FNs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:33 CEST

“Som kapitalförvaltare har vi en skyldighet gentemot våra investerare att förstå hur frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning påverkar våra investeringar. Att underteckna PRI är ett viktigt nästa steg i vårt arbete att integrera detta perspektiv i vår investeringsprocess. Vi ser fram emot att samarbeta med PRIs nätverk kring dessa frågor”, säger East Capitals ordförande Peter Elam Håkansson.

Sedan företaget grundades 1997 har East Capital aktivt arbetat för att portföljbolagen implementerar förbättrade bolagsstyrningsprinciper som ett led i att öka aktieägarvärdet. ”I vår investeringsregion är utmaningarna relaterade till hållbarhetsfrågor betydande. I vårt arbete på fältet och i vår dialog med portföljbolagen kan vi framhålla vikten av att företagen implementerar en strategi som säkerställer att man är väl positionerat för att möta alla typer av framtida utmaningar”, säger Peter Elam Håkansson.

Kontaktinformation
Louise Hedberg, ansvarig för ägarfrågor på East Capital
070 710 43 21 louise.hedberg@eastcapital.com
Vesna Lucca, kommunikationschef, East Capital 
070 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om PRI
PRI omfattar sex principer som stödjer uppfattningen att miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning behöver beaktas i investeringsprocessen eftersom dessa faktorer kan påverka utvecklingen av investeringsportföljen. PRI är en frivillig sammanslutning som ger institutioner ett ramverk för att integrera ESG-frågor i investeringsbesluten samt i äganderutiner. Mer information om PRI finns på www.unpri.org.

East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. 
www.eastcapital.se