East Capital

East Capitals Rysslandsfond prisas av Lipper - bästa rysslandsfond i Europa de senaste 5 åren

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:33 CEST

Lipper Fund Awards är en del av Thomson Reuters Awards for Excellence, en världsomspännande uppsättning utmärkelser som uppmärksammar de som presterar bäst bland alla professionella investerare i världen. Priserna ges till fonder som över tid har kunnat visa stark riskjusterad avkastning i jämförelse med konkurrenterna.

East Capitals Rysslandsfond har varit mycket diversifierad sedan starten 1998. Tanken är att spegla drivkrafterna bakom tillväxten i den ryska ekonomin. Därför är fonden starkt inriktad på företag och sektorer som gynnas av den inhemska tillväxten, bland annat detaljhandel, bank- och finans och konsumentvaror.

Fonden har cirka 12,7 miljarder kronor under förvaltning och har genom åren fått flera Lipper- och Morningstarutmärkelser.

”Vi är mycket glada över att få detta pris. Den starka utvecklingen i Rysslandsfonden är en konsekvens av vår djupa lokala kunskap och aktiva förvaltningsfilosofi med många företagsbesök varje år. Vi ser mycket positivt på Ryssland 2012 och framåt. Tillväxttakten kommer troligtvis att öka som en konsekvens av WTO-inträdet, höga oljepriser och ökande konsumtion. Budgeten är i balans, och statsskulden i förhållande till BNP nästan försumbar. Det har ännu inte prisats in i marknaden, som fortfarande är mycket attraktivt värderad”, säger Jacob Grapengiesser, partner på East Capital.

 Kontaktinformation:
Vesna Lucca, Kommunikationschef, 070-6019220

Om East Capital

East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.

www.eastcapital.se