Marknadsbolaget

East Sweden Lounge – arenan med tydligt framtidsperspektiv

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 10:56 CEST

Vad har Linköpings innerstad, Vallastaden, Nya Wahlbecks gemensamt med Industrilandskapet, Södra Malmölandet och Next: Norrköping? Jo, de är alla stadsbyggnads- och investeringsprojekt i Sveriges fjärde storstadsregion. Linköping och Norrköpings kommun medverkar på Business Arena 17-18 september och i East Sweden Lounge visar man upp spännande investeringsmöjligheter i en region där det nu satsas inför Ostlänken.

”Vi ser fram emot många besökare i vår monter där Norrköpings och Linköpings kommun presenterar flera konkreta stadsbyggnadsprojekt i Urban Explorer Table och City Planner Offline som är unika och ultramoderna visualiseringsverktyg för stadsutveckling”, säger Martin Callmeryd, tf. VD på Marknadsbolaget East Sweden.

Under onsdagseftermiddagenkommer Erik Linn, arkitekt på White, Göran Cars, professor i stadsplanering på KTH och Johanna Wiklander, stadsarkitekt för Linköpings kommun presentera seminariet: Stadsplanering och infrastruktur – samtidens tongivande tankegångar. De kommer prata om hur avgörande det är med samordning av vägar, spårväg och annan transportinfrastruktur när det planeras nya stadsdelar med bostäder, handel och kontor.

Tid: 16.30

Så når Linköping och Norrköping en framtid med Ostlänken, nya resecentrum och 12 000 nya bostäder. Det är vad torsdagens fördjupningsseminarium kommer handla om. Johanna Wiklander (stadsarkitekt på Linköpings kommun) och Karin Milles Beier (stadsarkitekt på Norrköpings kommun) gör en gemensam inledning. Därefter följer en fördjupning tillsammans med Fredrik Wallin (projektledare på stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun), Johan Kristiansson (vd, St. Kors Fastighets AB), och Fanny Wahlqvist (tf. översiktplanechef på Linköpings kommun). 

Här presenteras effekter av Ostlänken som inte bara innebär att East Sweden blir en central del i ett omfattande infrastrukturprojekt, utan också att expansionstakten i utvecklingen av regionens viktigaste tillväxtmotorer, Linköping och Norrköping, ökar. Nya stationslägen och entréer till städerna planeras, likaså nya bostadsområden och stadsdelar.

Tid: 16.00

Ni hittar oss i East Sweden Lounge på plan 4 - www.businessarena.nu

www.eastsweden.se
www.norrkoping.se
www.linkoping.se

För kontakt och mer information om vår medverkan på Business Arena:
Martin Callmeryd, tf. VD, Marknadsbolaget East Sweden, 070-526 42 50
Sandra Gilen, projektledare, Marknadsbolaget East Sweden 070-559 51 33
Johanna Rebillon, Linköpings kommun, 072-240 07 86
Louise Flygt, Norrköpings kommun, 076 -128 11 94


East Sweden är ett samarbete mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Samarbetet har utgångspunkt i Östergötland och städerna Linköping och Norrköping.