Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Easy Wine Glass åter i Systembolagets sortiment

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 14:26 CEST

Systembolaget beslutade den 5 februari 2014 att avlista Cefours samtliga vinglasprodukter Easy Wine Glass från såväl beställningssortimentet som från det fasta sortimentet. Motiveringen till beslutet om avlistning var att man ansåg att Cefours förfyllda och drickfärdiga vinglas har en inbjudande karaktär som väcker särskild uppmärksamhet och som får anses uppmana till bruk av alkohol.

Beslutet överklagades av Cefours distributionspartner, Rewine, som begärde överprövning av beslutet.
Alkoholsortimentsnämnden beslutade den 25 april att bifalla ansökan med följande motivering: "Nämnden finner inte att det, mot bakgrund av den mångfald förpackningar som tillhandahålls i Systembolagets lokaler vid försäljning av vin och vid en jämförelse med dessa, eller av andra skäl, kan anses att den aktuella förpackningen är särskilt påträngande, uppsökande eller uppmanar till alkoholbruk. Den strider därför inte mot bestämmelsen i sjunde kapitlet, första paragrafen i alkohollagens bestämmelser", heter det i beslutet. Nämndens beslut kan inte överklagas.

”Vi är mycket nöjda med att Alkoholsortimentsnämnden lyssnat och tagit till sig av våra argument”, säger Gert Westergren Styrelseordförande i Cefour.

Detta innebär att fr.o.m. fredagen den 16:e maj kommer Easy Wine Glass förfyllda vinglas åter att finnas i Systembolagets sortiment. Det röda Merlot-vinet (nr 73174) kommer att ingå i Systembolagets ordinarie sortiment medan övriga Easy Wine Glass artiklar, dvs Chardonnay (vitt vin, nr 72581) och Syrah (rosévin, nr 72574) kommer att finnas tillgängligt i beställningssortimentet.

”Utöver beställningssortimentet har vi även garanterats hyllplats i de fem största Systembolagsbutikerna med det röda Easy Wine Glass, och har dessutom chans att komma upp på hyllan i fler butiker som en lokalt efterfrågad produkt med alla vinsorter”, säger Joakim Perani VD på Rewine.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage Tel: 070-555 77 99


Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com