Easycharge AB

Easycharge utbildar Jönköpings kommun i E-mobility

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 09:19 CEST

Easycharge har genomfört en kompetensutbildning åt Jönköpings kommun i E-mobility, dvs elbilar, användande och laddinfrastruktur. Utbildningen är tänkt att öka kunskapen om hur kommunen skapar de bästa förutsättningarna för en övergång till en modern och grön elbilsflotta.

Easycharges kompetensutbildning omfattar detaljerad teoretisk och praktisk utbildning i E-mobility och riktar sig främst till beslutsfattare och teknikansvariga hos företag, organisationer och inom offentlig förvaltning. Syftet är att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt vid investeringar i elbilar och elbilsinfrastruktur. Johan Bengtsson, från Tekniska kontoret parkering i Jönköpings kommun, tog del av utbildningen:

– Kommunen ska nu sätta upp fler laddplatser för elbilar och det är många bitar som ska bli rätt. Det har tidigare endast varit kommunens egna elbilar som rullat på gatorna, men vi ser nu att det raskt blir fler och fler. Vi måste tillfredsställa allas behov, men framför allt ha rätt kunskap för rätt beslut. Utbildningen har gett oss nya insikter inom alla områden som är till hjälp för de beslut som ska fattas inom E-mobility, säger Johan Bengtsson.

Enligt statistikdatabasen ELIS har antalet elbilar i Jönköpings kommun mer än fördubblats sedan halvårsskiftet och Jönköpings Kommun är nu tillsammans med Växjö kommun de ledande elbilskommunerna i sydöstra Sverige.

– Det är mycket glädjande att Jönköpings kommun satsar på elbilar. Det är samtidigt en utmaning för kommunen att vara bland de första med dessa stora satsningar och det gäller att göra rätt från början. Att inneha rätt grundkunskaper inom elbilar, användande och infrastruktur ger bättre möjligheter att undvika felaktiga investeringar, samt till en gedigen förståelse av tekniska detaljer i kommunikationen med leverantörer och kunder, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

Easycharge erbjuder olika typer av utbildningar inom E-mobility, från grundläggande kompetensutbildning till användarutbildningar för elbilar i samarbete med Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). Utöver detta tillhandahåller Easycharge den enda helhetsomfattande statistikdatabasen över alla Sveriges elbilar i Sverige (ELIS) samt utredningsuppdrag som ger företag, organisationer och offentlig förvaltning kunskapsstyrda beslutsunderlag till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur och inköp av elbilar.

För mer information, besök www.easycharge.se eller kontakta:

Andy Rietschel, vd, Easycharge

070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se

Easycharge AB är ett konsultföretag med specialistkunskap kring E-mobility (elbilar och laddinfrastruktur). Företaget erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att underlätta övergången till elbilar företag, organisationer och offentlig förvaltning. Vinsten för kunderna blir att undvika felaktiga investeringar, framtidssäkra och få kontroll och kunskap över inköp av ny teknik. Easycharge är ett partnerägt och helt privat finansierat företag med säte i Stockholm och erbjuder sina tjänster över hela landet.